Keravan täydennysrakentamistontit (2380)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 5.9.2022.

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on tutkia Keravan viherkaavassa muutosalueeksi tunnistettujen viheralueen osien täydennysrakentamista. Alueille tutkitaan uusien omakotitalojen tai paritalojen rakentamismahdollisuuksia. 


Kaavan 2380 asiakirjat:
Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.11.-17.12.2021.

Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävillä 12.5.-10.6.2022.
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Asemakaavamuutoksen selostus
Vuorovaikutusraportti
Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Johtava kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 06.09.2022 klo 10:36