Keinukallion monitoimihalli (2359)

 Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden monitoimihallin rakentaminen Keinukallion liikuntapuistoon.

 Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.2.2020.


Kaavan 2359 asiakirjat:
Hyväksymisvaihe:
Kaupunginvaltuuston päätös 3.2.2020/8§


Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus on nähtävillä 12.12.2019-10.1.2020
asemakaavaehdotus
asemakaavaselostus
selostuksen liitteet
vastineraportti

 

 Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 26.9.-11.10.2019
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet
Asemakaavaluonnos
Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.5.-12.6.2019


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 

Päivitetty 06.02.2020 klo 12:57