Kauppakaari 1:n asemakaavan muutos (2350)

​Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentamisen mahdollisuutta Kauppakaaren itäpäässä sijaitsevan liikerakennuksen ja pysäköintilaitoksen tilalle. Rakennuksessa on aiemmin toiminut Anttilan tavaratalo. Samalla tutkitaan liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.


Kaavan 2350 asiakirjat:
Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 27.10.-26.11.2022.
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen selostus
Selostuksen liitteet
Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet
Vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:
Luonnosvaihe nähtävillä 14.10.-12.11.2021.
Asemakaavamuutoksen luonnos
Asemakaavamuutoksen luonnoksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.4.‒18.5.2018


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Johtava kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 18.10.2022 klo 09:04