Jussilantie 1 asemakaavamuutos (2352)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 5.11.2019.

 

 Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen suunnittelualueella sijaitsevalle tyhjälle tontille. Samalla päivitetään Ahjontien, Ahjontaipaleen ja Alikeravantaipaleen sekä niiden välisten puistoalueiden asemakaavaa vastaamaan toteutunutta tilannetta.
 

 

Kaavan 2352 asiakirjat:
Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 4.9.-3.10.2019
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet
Asemakaavaehdotus
Vastineraportti

Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.3.-5.4.2019
Alustava viitesuunnitelma tutkituista vaihtoehdoista


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 

Päivitetty 11.11.2019 klo 09:55