Alikeravantie 77 (2375)

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueen laajentaminen sen pohjoispuolelle. Korttelialueen pohjoispuolella säilytetään varaus kevyen liikenteen yhteydelle.


Kaavan 2375 asiakirjat:


Ehdotusvaihe:

Asemakaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 1.-30.3.2021.
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.1.-10.2.2021.


Lisätietoja:

Tuomas Turpeinen
Vanhempi kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 


Päivitetty 26.02.2021 klo 09:04