Asemakaavoitus

Kaupunkia rakennetaan kunnan laatimien asemakaavojen mukaisesti. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö, kuten mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuinaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus vain yhtä tonttia.


Asemakaavan juridiseen osaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan kuuluu myös selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja kaavan keskeisistä ominaisuuksista. Rakentamista ohjaa myös kaupungin rakennusjärjestys, joka antaa asemakaavaa täydentäviä määräyksiä ja asemakaavoittamattomien alueiden rakentamista koskevia määräyksiä. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttää suunnittelutarveratkaisua.


Ota yhteyttä kaavojen valmistelijoihin ja tutustu kaavoituksen taksoihin


Asemakaavan käsittelyvaiheet​

Keravalla asemakaavat valmistelee kaupunkikehityspalvelut. Vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja muut asemakaavat hyväksyy kaupunginhallitus.


Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää tietoa kaavan sisällöstä, tavoitteista, vaikutuksista ja vaikutusten arvioinnista, osallisista, tiedottamisesta, osallistumisen mahdollisuuksista ja -tavoista ja kaavan valmistelijasta yhteystietoineen. Asiakirjaa päivitetään tarpeen mukaan kaavatyön edetessä. Kaavatyön aloittamisesta kuulutetaan ja osallisia kuullaan OAS:ssa esitetyllä tavalla kaavan kaikissa käsittelyvaiheissa.


Kaupunginhallitus laittaa kaavan vireille ja asettaa OAS:n nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.


Luonnosvaihe
Kaupunkikehitysjaosto asettaa luonnoksen tai luonnosvaihtoehdot nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot.


Ehdotusvaihe
Kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa luonnoksesta saatujen mielipiteiden, lausuntojen ja selvitysten pohjalta laaditun kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, minkä aikana mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena. Ehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot.


Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kaupunkikehitysjaostossa ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lopullisessa hyväksyttävässä kaavassa.


Hyväksymisvaihe
Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallitus kaupunkikehitysjaoston esityksestä. Vaikutuksiltaan merkittävät kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä, mikäli päätöksestä ei valiteta. Kaava tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu sovitulla tavalla.

 

 

Kommentoi aluekehityskuvaa: Heikkilänmäen aluekehityskuvan asukasillan tallenne katsottavissa 1.6. asti - Keravan Kaupunkihttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/heikkilanmaen-aluekehityskuvan-asukasillan-tallenne-katsottavissaKommentoi aluekehityskuvaa: Heikkilänmäen aluekehityskuvan asukasillan tallenne katsottavissa 1.6. asti - Keravan Kaupunki​Heikkilänmäen aluekehityskuvaa esiteltiin 11. toukokuuta verkossa järjestetyssä asukasillassa, jota seurasi 30 aluekehityskuvasta kiinnostunutta asukasta. Heikkilän aluekehityskuvan luonnoksesta voi jättää mielipiteen sekä vastata alueen kehittämistä koskevaan asukaskyselyyn 22.5. asti.18.5.2022 6:40:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Heikkilänmäen aluekehityskuva.JPG?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Osallistu ja vaikuta: Heikkilänmäen aluekehityskuvaa esitellään asukasillassa ke 11.5. - Keravan Kaupunkihttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/osallistu-ja-vaikuta-heikkilanmaen-aluekehityskuvaa-esitellaan-asukasillassaOsallistu ja vaikuta: Heikkilänmäen aluekehityskuvaa esitellään asukasillassa ke 11.5. - Keravan Kaupunki​Kaupunki on laatinut Heikkilänmäen ja sen ympäristön kehittämistä varten aluekehityskuvan, jonka luonnosta esitellään asukasillassa. Lisäksi kaupunki kerää ajatuksia ja mielipiteitä Heikkilänmäen alueen kehittämisestä asukaskyselyn avulla.6.5.2022 7:45:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Heikkilänmäen aluekehityskuva.JPG?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Keravan keskustan aluekehityskuvan asukasillan tallenne katsottavissa 12.5. asti - Keravan Kaupunkihttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/keravan-keskustan-aluekehityskuvan-asukasillan-tallenne-katsottavissaKeravan keskustan aluekehityskuvan asukasillan tallenne katsottavissa 12.5. asti - Keravan Kaupunki​Keravan keskustan aluekehityskuvaa esiteltiin 20. huhtikuuta verkossa järjestetyssä asukasillassa, jota seurasi 51 keskustan kehittämisestä kiinnostunutta asukasta. Illan aikana esiteltiin keskustan aluekehityskuvaa sekä kerrottiin asemanseudun arkkitehtuurikilpailusta. Illan lopuksi asukkailla oli mahdollista kysyä aluekehityskuvaan liittyviä kysymyksiä sekä keskustella kaupungin asiantuntijoiden kanssa.28.4.2022 14:00:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Keskusta_ilmakuva.JPG?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">


Päivitetty 25.04.2022 klo 14:23