Koulujen ja päiväkotien ruokailu

 

Meille Keravan kaupungin ateriapalveluissa työskenteleville on kunnia-asia, että päiväkotilapset, oppilaat ja opiskelijat pitävät tekemästämme ruuasta, syövät sitä riittävästi oman tarpeensa mukaisesti sekä voivat ja jaksavat hyvin.


Sopivasti vaihtelua ja säännöllisyyttä

Toteutamme päiväkodeissa ja kouluissa kiertävää ruokalistaa, joka vaihtuu neljä kertaa vuodessa. Huomioimme näin ruokalistoissa eri vuodenajat. Juhla- ja teemapäivien ruuat tuovat lapsille, koululaisille ja opiskelijoille vaihtelua ja tutustuttavat heidät suomalaiseen ja muiden maiden ruokakulttuuriin.

Meille on tärkeää, että

  • valmistamamme ateriat ovat päiväkotilasten, koululaisten ja opiskelijoiden makuun sopivia, täysipainoisia, monipuolisia sekä värikkäitä
  • ruoka on heidän jaksamista ja kasvua tukevaa sekä terveyttä edistävää ja ylläpitävää
  • päiväkotilapset tutustuvat erilaisiin ruokiin, ruoka-aineisiin ja makuihin ja oppilaat ja opiskelijat laajentavat entisestään makutottumuksiaan syömällä erilaisia ruokia
  • koulu- ja päiväkotiruokailut rytmittävät sopivasti päiväkotilasten, koululaisten ja opiskelijoiden päivää ja ovat heille virkistymis- ja pysähtymishetkiä
  • päiväkotilapset oppivat syömisen perustaitoja, yhdessä syömistä, säännöllisen ateriarytmin sekä hyvät ruokailutottumukset ja -tavat
  • koululaiset ja opiskelijat kokevat yhdessä syömisen merkityksen tärkeänä sosiaalisena tapahtumana ja omaksuvat hyvät ruokailutottumukset ja-tavat
  • yhteistyö on tiivistä huoltajien, kasvatushenkilöstön, opettajien ja terveydenhoitajien kanssa päiväkoti- ja kouluruokailun tavoitteiden saavuttamiseksi

Rytmiä ja hyvinvointia päivän aterioista

Päiväkodeissa kokopäivähoidossa oleville lapsille tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Nämä kattavat noin kaksi kolmasosaa lasten päivittäisestä energiantarpeesta. Osapäivähoidossa lapset saavat noin kolmasosan päivittäisestä energiantarpeesta.

Esimerkit päivän aterioista kokopäivähoidossa  

Aamupala
aamupala.jpg

Lounas
lounas2.jpg

Välipala 

välipala.jpg 

Kouluissa oppilaille ja opiskelijoille tarjotaan maksuton lounas, josta he saavat noin kolmasosan päivittäisestä energiantarpeesta. Koulujen keittiöistä on mahdollisuus ostaa myös maksullinen välipala. Iltapäiväkerhossa oleville lapsille välipala sisältyy hoitomaksuun.

Esimerkit koululounaasta ja välipalasta

Lounas
lounas2.jpg

Välipala
välipala2.jpg

 

Päivähoidossa, kouluissa ja kotona tarjottavat ateriat ja välipalat muodostavat yhdessä täysipainoisen kokonaisuuden ja riittävän energian ja ravintoaineiden saannin. 

Koululaisten maksullinen välipala

Kouluilta on mahdollista ostaa maksullista välipalaa n. klo 14  välitunnilla.

Maksuvälineenä toimii välipalakortti. Kortti maksaa 10,00€ (14 x 0,50€ + 10 x 0,20€ + 10 x 0,10€).

Kortin voi lunastaa maksettua kuittia vastaan keittiöltä klo 14.00 välitunnilla.

Iltapäiväkerholaisille välipala kuuluu palvelun hintaan.

Välipalamaksut maksetaan seuraavasti

Keravan kaupunki / Ateriapalvelut

Kirjoita viestikohtaan numerosarja + koululaisen nimi. Numerosarja ei ole viitenumero vaan kaupungin kirjaus.

Huom! Kouluilla on koulukohtaiset numerosarjat viestikentässä.

JAAKKOLAN KOULU

Saajan tilinumero

FI49 8000 1470 4932 07

Viestikenttään

3060 1000 5660 & oppilaan nimi

Huom! ei ole viitenumero
KURKELAN KOULU

Saajan tilinumero

FI49 8000 1470 4932 07

Viestikenttään

3060 1000 5690 & oppilaan nimi

Huom! ei ole viitenumero
SOMPION KOULU

Saajan tilinumero

FI49 8000 1470 4932 07

Viestikenttään

3060 1000 5659 & oppilaan nimi

Huom! ei ole viitenumero

Lisätietoa: Ateriapalvelut, toimisto, p. 040 318 4898, arkisin klo 9.00–14.00

Erityisruokavaliot ja kasvisruokavalio

  • valmistamme terveydellisistä syistä erityisruokavaliota noudattavalle lapselle ja nuorelle hänelle sopivaa ja turvallista ruokaa. Huoltajan tulee toimittaa koululle tai päiväkotiin lääkärin tai terveydenhoitajan todistus (ks. lomake) ja  Erityisruokavalio -ilmoituslomake
  • valmistamme kasvisruokavaliota noudattavalle lapselle lakto-ovo-vegetaarisen ruokavalion.

Ateriapalvelut toivottavat vierailijat tervetulleiksi

Huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan koulujen ja päiväkotien ruokailuun ja maistamaan päivän ateriaa. Riittää, kun ilmoitat vierailusta ko. keittiön vastaavalle ja sovit vierailuajankohdan. Keittiöhenkilökunta esittelee mielellään työtään, vastaa kysymyksiin ja auttaa lapsen ja nuoren ruokailuun liittyvissä asioissa.

Lue lisää koulu- ja päiväkotiruuan ruoka-ainevalinnoista ja ateriapalveluiden toimintaperiaatteista

Päivitetty 18.01.2019 klo 14:31