Paikkatietopalvelut

​Paikkatietopalvelut tuottaa ja ylläpitää suurimittakaavaista kantakartastoa asemakaavoitetulta alueelta yhdyskuntasuunnittelun lähtöaineistoksi. Kaupungin omaa kartta-aineistoa, kuten opaskarttaa, osoitekarttaa, virastokarttaa ja suurimittakaavaista kantakarttaa on saatavana paperisena karttatuotteena sekä numeerisena aineistona.

Teemme myös erilaisia teemakarttoja ja paikkatietoanalyysejä halutulla tietosisällöllä yhdistelemällä eri rekistereitä ja aineistoja. Meidän kauttamme on saatavana myös ilmakuvia (ortokuvia), laserkeilausaineistoa ja maastomallinnusta kaupungin alueelta.

Yleisimmät karttatuotteet

Pohjakartta

sisältää sijaintitarkasti ja yksityiskohtaisesti kaikki suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät elementit mm. maastokuviot, vesistöt sekä korkeustiedot, paikannimistön, kiinteistöjaotuksen, rakennukset ja rakenteet sekä liikenneväylät Kartta kattaa kantakaupungin taaja-asutuksen alueet mittakaavassa 1:500.
Karttaa toimitetaan joko paperi- ja muovitulosteina sekä numeerisena aineistona suunnittelun tueksi.

Opaskartta

kohteissa yksityiskohtia on karsittu ja yleistetty painottaen katuverkon, nimistön ja osoitteiden merkitystä. Painotuotteena valmistettu kartta on uusittu v.2012. Karttaa on saatavissa joko sileänä seinäversiona tai taskukokoon taitettuna. Numeerista versiota päivitetään jatkuvasti. Opaskartan paperiversio on myynnissä mm. kaupungintalolla.

Virastokartta

on graafisesti ylläpidettävä sijaintitarkka yleiskartta, jossa esitetään paikannimistö, osoitenumerointi, katunimistö, kiinteistöjaotus sekä yleistäen asemakaavamerkinnät. Karttaa on saatavissa sileänä paperitulosteena esim.: 1:6000 tai 1:8000, sekä numeerisena aineistona halutulta alueelta.

Asemakaavakartta

kuvaa kunnan asemakaavoitetun alueen. Otteet tilataan os.
mittauspalvelut(at)kerava.fi tai kaupunkisuunnittelu(at)kerava.fi

 

Tonttijakokartta

esittää vahvistetun asemakaavan mukaisen maankäyttösuunnitelman korttelin sisällä. Tonttijako laaditaan ennen tontin lohkomista ja tonttijakokartalla esitetään korttelin tonttien muodostuminen yksityiskohtaisesti eri kiinteistöistä.

Tonttikartta

on tontin lohkomisen toimituskartta, jossa esitetään tontin pinta-ala, sen muodostuminen eri kiinteistöistä, rajat, rajamitat sekä rajapisteet ja rajamerkit, rakennukset ja rakenteet. Asemakaavamääräyksistä esitetään rakennusalan rajat, tehokkuusluku ja käyttötarkoitus.

Muut kartat

Tuotamme tilauksesta erilaisia esitteitä ja opasteita tilanteeseen sopivalla karttapohjalla

 

Karttojen ja paikkatietoaineistojen tilaukset:

mittauspalvelut@kerava.fi


Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava

Paikkatietosuunnittelija Jaana Janhunen, p. 040 318 2354

Paikkatietokäsittelijä Niina Janhonen, p. 040 318 2353

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kerava.fi


Päivitetty 14.12.2020 klo 14:09