ARA-asuntojen asukasvalinnat ja niiden valvonta

Keravan kaupungille kuuluu valtion tuella rakennettujen asuntojen asukasvalintojen valvonta sekä vuosittain hyväksyttävän varallisuuden enimmäisrajan määrittäminen ja vahvistaminen. ARA-omistajien tekemiä asukasvalintoja ja valintaperusteiden noudattamista kaupunki valvoo lain nojalla.


Asukasvalinnat

ARA-asuntojen asukasvalinnat tekee ARA-omistaja ja valinnoissa otetaan huomioon hakijan varallisuus ja tulot. ARA-asuntojen hakijoiden varallisuus ja tulot selvitetään, jotta pystytään selvittämään etusijajärjestys sekä arvioimaan pystyykö hakija järjestämään asumisensa ilman valtion tukea varallisuutensa ja tulojensa vuoksi.


Lain mukaan asukasvalintaperusteina ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Asukasvalinnassa etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat.


Erityisryhmille, kuten senioreille, tarkoitettujen ARA-asuntojen asukasvalinnoissa on noudatettava samoja asukasvalintaperusteita kuin muissakin valtion tukemissa vuokra-asunnoissa.


Tutustu Keravan kaupungin vuokra- ja osaomistusasuntojen varallisuusrajoihin 2022

Tutustu ARAn asukasvalintaoppaaseen sekä muihin asukasvalintojen ohjeisiin
Lisätietoja ARA-asuntojen asukasvalintaan liittyvästä lainsäädännöstä löydät ARAn verkkosivuilta

 

Asukasvalintojen valvonta

Keravan kaupunki valvoo ARA-asuntojen asukasvalintoja yhteistyössä ARA-asuntojen omistajien kanssa. ARA-omistajien tulee toimittaa kaupungille joka kuukausi raportti tehdyistä asukasvalinnoistaan seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Raportointia varten ARA-omistaja voi käyttää omasta järjestelmästään saamaansa raporttia tai ARAn ilmoituslomaketta. ARA-asuntojen tulee olla vuokrattu kohteen lainan saamisen edellyttämien ehtojen mukaisesti.


Raportit tehdyistä asukasvalinnoista lähetetään joko postitse osoitteeseen Keravan kaupunki, Asuntopalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse asuntopalvelut@kerava.fi.


Kaupungin asuntopalvelut tarkastaa valinnat ja toimittaa vuokratalon omistajalle hyväksymiskuittauksen sähköpostilla. Valvontaa on mahdollista toteuttaa myös valvontakäynnillä. Tarvittaessa kaupunki voi suorittaa pistokokeita, minkä vuoksi vuokratalon omistajalla tulee olla tiedot asukasvalinnoista ja kaikista asuntojen hakijoista saatavilla.


Jos ARA-omistajan tarpeet muuttuvat, tulee omistajan jättää Keravan kaupungille hakemus tilan muuttamisesta toiseen vuokraustarkoitukseen. 


ARA 9a lomake asukasvalinnan ilmoittamista varten
Tutustu Keravan kaupungin valvontatapaan ja ohjeeseen ARA-toimijoille
Lisätietoja asukasvalintojen valvonnasta löydät ARAn verkkosivuilta

Päivitetty 17.03.2022 klo 10:18