Vesisopimus

Vesisopimus koskee kiinteistön liittämistä laitoksen verkostoon ja laitoksen palvelujen toimittamista ja käyttämistä. Sopimuksen osapuolet ovat liittyjä ja laitos. Sopimus tehdään kirjallisesti.

Sopimuksessa laitos määrittelee kiinteistölle padotuskorkeuden eli tason, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta. Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesta aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.

Allekirjoitettu vesisopimus on yksi vesi- ja viemäriliitosten tilaamisen edellytyksistä. Liittymis- eli vesisopimus voidaan laatia, kun kiinteistöllä on voimassa oleva liitoskohtalausunto.

 

Vesisopimus tehdään kaikkien kiinteistön omistajien nimiin ja jokainen omistajista allekirjoittaa sopimuksen.


 

Vesisopimus uudelle omistajalle

Kun kiinteistö on jo liittynyt vesihuoltoverkostoon, vesisopimus tehdään omistajanvaihdoksen kautta omistajanvaihtolomakkeella.


Vesisopimus uudelle talolle

Uudelle rakennukselle, joka liitetään vesi- ja viemäriverkostoon, vesisopimuksen voi tilata soittamalla asiakaspalveluun p. 040 318 2275 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vesihuolto@kerava.fi.

 


 

Päivitetty 24.04.2018 klo 14:54