Rakennusvalvonnan arkisto


Keravan kaupungin alueella olevien rakennusten rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset ovat arkistoituina rakennusvalvonnan arkistoon. Rakennusvalvonnassa säilytetään hyväksytyn lupapäätöksen yhteydessä syntyneet asiakirjat, vahvistetut piirustukset ja erityispiirustukset, joita ovat esim. rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset.

Muiden laitosten hyväksymät erityispiirustukset (sähköpiirustukset vuoteen –92 asti) on arkistoitu rakennusvalvonnan arkistoon ja (vesi- ja viemäripiirustukset) Keravan Vesihuollon arkistoon.

 

Arkistosta saatavat asiakirjat

Rakennusvalvonnassa säilytettäviin piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin voi tutustua rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana.

Asiakirjat tilataan etukäteen sähköpostitse lupasihteeri Satu Nuutiselta, satu.nuutinen (at) kerava.fi tai soittamalla numeroon 040 318 2126. Hän vastaa myös muihin arkistoon liittyviin kyselyihin.

Kopioita ei ole saatavana sähköisesti suoraan rakennusvalvonnan arkistosta. Arkiston asiakirjoja ei anneta lainaksi toimiston ulkopuolelle, tarvittaessa niitä kopioidaan rakennusvalvonnassa.

Asiakirjoista annetaan tilauksesta erilaisia selvityksiä ja todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

Arkistopalveluista peritään vahvistetun taksan mukaiset maksut.

 

Asiakirjojen julkisuus

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada nähtäväkseen arkistossa säilytettävä julkinen asiakirja.

Piirustuskopioiden käytössä on kuitenkin otettava huomioon, että rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain (404/61, lakiin myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukainen tekijänoikeus rakennuspiirustukseen.​

 

Päivitetty 08.02.2018 klo 13:46