Lupatyypit ja maksut

​Rakennusvalvonnan tarkastus - ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista päättää Keravan kaupunginvaltuusto.


Maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupahakemuksen vireilletulopäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä.

1.1.2014 voimaan tulleet maksut:   Taksa 2014.pdf 

1.5.2015 voimaan tulleet maksut: Taksa_2015.pdf

Taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu. 
Taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

Päivitetty 28.04.2015 klo 09:30