Ajankohtaista ja nähtävillä

Nähtävillä olevat asemakaavamuutokset 

 

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen voimaantulo

Uusi avovankila Ylikeravalle, Vankilan alue (2276). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 8.10.2018/66§.

                                                           ***************

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Uusia omakotitaloja Sompion kaupunginosaan (Rajamäentie 2348)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.9.2018 (252§) asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa kahden uuden omakotitalon rakentamisen toteuttamattoman ja tarpeettomaksi todetun pysäköintialueen paikalle.

                                                             **************

Aluekehityskuvan nähtävilläolo

Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuva ja urheilupuiston kehittämissuunnitelma. Aluekehityskuvassa visioidaan alueen tulevaisuuden täydennysrakentamis- ja kehittämiskohteita. Kehittämissuunnitelmassa esitetään urheilupuiston toimintojen kehittämistavoitteet. Hankkeen asiakirjat ovat nähtävillä 14.12.2018 asti Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteessä, Kultasepänkatu 7 sekä www.kerava.fi.

Mielipiteet aluekehityskuvasta ja kehittämissuunnitelmasta 14.12.2018 mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja: Marja Pelo, p. 040 318 2316 / Ulla Eriksson, p. 040 318 2758.

                                                              *************

Asemakaavamuutos hyväksytty

Uusia asuinkerrostaloja Kalevan kaupunginosaan, (2329) Käenkatu 2, Väinämöisentie 16 ja Terhikintie 3. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 6.11.2018/306 §.

                                                                *************

 Asemakaavamuutos voimaan                                                                                                     Uusi puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoituspaikka, Kerca IV (2297). Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 11.9.2018 (232§.)

                                                             *************

Asemakaavamuutos hyväksytty                                                                                                     Uusia erillispientalotontteja Savion kaupunginosaan, Koivikon täydennys rakentaminen (2338).  Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 30.10.2018 (289§).

                                                              **************                                                                                                                  

Asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen voimaantulo

Uusi toimitilarakennus Alikeravan kaupunginosaan, (2349) Ratapellonkuja 4. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen 12.6.2018 (173 §).

                                                            ** ************

Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) osittainen voimaantulo

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2018/32§ saattaa Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) voimaan niillä alueilla, joihin jatkovalitus ei kohdistu. Uuteen aluerajaukseen voi tutustua osoitteessa www.kerava.fi

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että yleiskaava 2035 (YK6) on osittain aiemmin saatettu voimaan kaupunginhallituksen aiemmalla päätöksellä 6.3.2017/52§.

 

                                                              **************

Kaavoituskatsaus 2018

Kaupunginhallitus on 19.12.2017/418§ hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2018. Siihen voi tutustua Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7 tai kotisivuilla www.kerava.fi / Palvelut/ Asuinympäristö ja rakentaminen/ Kaavoitus.

 Keravan yleiskaava 2035

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Keravan yleiskaava 2035: stä on valitettu. Kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 52) päätöksellä yleiskaava on määrätty (MRL § 201) tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu.

Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

 

Päivitetty 05.12.2018 klo 09:43