Ajankohtaista ja nähtävillä

Nähtävillä olevat asemakaavamuutokset 

 

Asemakaava ja asemakaavamuutos hyväksytty

Uusi avovankila Ylikeravalle, Vankilan alue (2276). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 8.10.2018/66§.

                                                     ***************

Alikeravan työpaikka-alueella asemakaavan päivitys (Vuorela, Klondyke ja Kumitehtaankadun ympäristö, 2247). Alueen kortteleita koskevia määräyksiä ajantasaistetaan ja liikennejärjestelyjä parannetaan sekä osoitetaan uusia yritystontteja. Klondyke-talon viereen mahdollistetaan puisto. Muistutukset kaavaehdotuksesta 2.11.2018 mennessä. Lisätietoja: Juha Pasma, p. 040 318 2456. Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Uusia kerrostaloja Killan kaupunginosaan, Kankurinkatu (2275). Tavoitteena on muuttaa erillispientaloalue ja pieni puistoalue kerrostaloalueeksi. Mielipiteet kaavaluonnoksesta 19.10.2018 mennessä. Lisätietoja: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388. Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

 

Edellä mainittujen kaavahankkeiden asiakirjat ovat nähtävillä ilmoitettuun päivämäärään asti Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteessä, Kultasepänkatu 7 sekä www.kerava.fi ja kartta.kerava.fi. Mahdolliset mielipiteet/muistutukset tulee toimittaa sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA.

                                                          ******************

Asemakaavamuutos hyväksytty

Uusia omakotitaloja Sompion kaupunginosaan (Rajamäentie 2348)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.9.2018 (252§) asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa kahden uuden omakotitalon rakentamisen toteuttamattoman ja tarpeettomaksi todetun pysäköintialueen paikalle.

                                                          *************

Asemakaavamuutos hyväksytty

Uusi puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoituspaikka, (Kerca IV, 2297)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.9.2018 (232§) asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa puhtaiden ylijäämämaiden läjittämisen alueelle.

                                                           ***************

Asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen voimaantulo

Uusi toimitilarakennus Alikeravan kaupunginosaan, (2349) Ratapellonkuja 4. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen 12.6.2018 (173 §).

                                                             **************

Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) osittainen voimaantulo

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2018/32§ saattaa Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) voimaan niillä alueilla, joihin jatkovalitus ei kohdistu. Uuteen aluerajaukseen voi tutustua osoitteessa www.kerava.fi

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että yleiskaava 2035 (YK6) on osittain aiemmin saatettu voimaan kaupunginhallituksen aiemmalla päätöksellä 6.3.2017/52§.

 

                                                         *********************

Kaavoituskatsaus 2018

Kaupunginhallitus on 19.12.2017/418§ hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2018. Siihen voi tutustua Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7 tai kotisivuilla www.kerava.fi / Palvelut/ Asuinympäristö ja rakentaminen/ Kaavoitus.

 Keravan yleiskaava 2035

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Keravan yleiskaava 2035: stä on valitettu. Kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 52) päätöksellä yleiskaava on määrätty (MRL § 201) tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu.

Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

 

Päivitetty 17.10.2018 klo 07:36