Jätteiden kuljetus ja kierrätys

Jätteiden kuljetus

Asuinkiinteistöjen jätteiden kuljetuksesta vastaa Kiertokapula Oy ja tyhjennykset hoitaa Jätehuolto Laine Oy.


Kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennys:
Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelu
Puh. 075 753 0010, arkisin klo 8-15
asiakaspalvelu@kiertokapula.fi


Jätehuollon laskutus:
Kiertokapula Oy
Puh. 075 753 0009
laskutus@kiertokapula.fi

Kierrätys

Kierrätyksestä Keravalla huolehtii Rinki Oy, jonka ylläpitämän lähimmän ekopisteen lajittelua varten löydät kartalta. Ekopisteillä on mahdollisuus kierrättää kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia. Lisää kierrätyspaikkoja löytyy kierrätys.info-sivulta.


Rinki Oy
Puh. 0800 133 888
asiakaspalvelu@rinkiin.fi

 

Pienkierrätysasema

Pienkierrätysasemalla vastaanotetaan:

  • pientuojien hyödyntämiskelpoisia jätejakeita, mm. puhtaita risukuormia
  • maksutta kuluttajilta peräisin olevaa sähkö- ja elektroniikkaromua (max 3kpl/laite)

Asemalla ei vastaanoteta:

  • kotitalouksien nestemäisiä jätteitä,
  • seka-, asbesti- eikä biojätteitä,
  • autonrenkaita

Alikeravan pienkierrätysasemaa ylläpitää Lassila & Tikanoja Oyj
Myllykorventie 16, 04260 Kerava
Puh. 010 636 5468

Avoinna: ma-pe klo 6.00-19.00 ja la klo 9.00-17.00.


Puolmatkan Jätteidenkäsittelyalue

Asemalla vastaanotetaan:

  • maksua vastaan hyöty- ja kaatopaikkajätettä, mm. risuja ja haravointijätettä (eriteltynä omiin kuormiinsa)
  • maksutta sähkö- ja elektroniikkaromua sekä ongelmajätettä

Puolmatkan jätteidenkäsittelyaluetta ylläpitää Kiertokapula Oy. 
Hyötykuja 3, Järvenpää
Puh. 075 753 0000 (vaihde), arkisin klo 8-15

Avoinna: ma-pe klo 7.00 - 19.00, arkipyhien aattona klo 7.00 - 17.00.


Kotitalouksien vaarallisten jätteiden viikkokeräysautot

Viikkokeräysautot kiertävät keräämässä kotitalouksilta ja maatiloilta maksutta ongelmajätteitä viikoittain sekä kerran vuodessa suuremman keräystempauksen avulla. Pysähdyspaikalla viivytään 15 minuutin ajan, ja kierroksia ei ajeta arkipyhien aattoina. 


Jengan jätteiden kuljetuspalvelu

Nuorten työpaja Jengan Pajapuoti tarjoaa jätteiden kuljetuspalvelua kotoa jäteasemille. 


Jenga
Puh. 040 318 4879 (kuljetus) tai 040 318 2509 (toimisto)
jenga@kerava.fi

Päivitetty 02.01.2019 klo 16:56