ARA - Talokohtaiset korkotukilainat

​​​Haettavissa olevat korkotukilainat

1. Vuokra-, osaomistus- tai omaksilunastettavien vuokra-asuntojen rakentaminen, 
    jatkuva haku - hakemus jätetään kuntaan
2. Asumisoikeustalolaina, jatkuva haku – hakemus jätetään kuntaan
3. Erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuntokohteen korkotukilainoitus
    (johon ei haeta investointiavustusta), jatkuva haku – hakemus jätetään kuntaan
4. Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen, jatkuva haku – hakemus
     jätetään kuntaan
5. Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta, jatkuva haku – hakemus jätetään
    kuntaan
6. Lyhytaikainen korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen, jatkuva haku –
     hakemus  jätetään ARAan

Haettavissa olevat takauslainat

7. Vuokra-asuntojen valtiontakaus rakentamislainoille,  jatkuva haku – hakemus
    jätetään kuntaan
8. Asunto-osakeyhtiötalon perusparannuslainojen valtiontakaus, jatkuva haku -
    jätetään ARAan

Haettavissa olevat avustukset

 9. Vuokra-asuntolainojen käynnistysavustus, jatkuva haku, hakemus jätetään ARAan
10. ARAn myöntämä purkuavustus, jatkuva haku – hakemus jätetään ARAan

Kohdan 1-7 hankkeisiin tarvitaan kunnan lausunto. Hakemukset liitteineen tulee  toimittaa kuntaan kahtena (2) kappaleena. Kunta antaa hankkeesta lausunnon ja toimittaa asiakirjat edelleen ARAan.

Kohdan 6 Lyhtyaikainen korkotukilaina, hakija toimittaa hakemuksen liitteineen suoraan ARAlle mutta ARAn on kuultava hakemuksesta hankkeen sijaintikuntaa,
joten hakija voi hankkia omatoimisesti kunnan lausunnon hankkeestaan ennen korkotukihakemuksen toimittamista ARAlle.

Kohdan 8-10 hankkeissa ei tarvita kunnan lausuntoa. Hakija toimittaa hakemukset liitteineen suoraan ARAan.

Vuokra-asuntolainojen käynnistysavustus on 10.000 € normaalia vuokra-asuntoa kohden. Avustuksen myöntää ARA - hakija toimittaa hakemuksen suoraan ARAan.

Haettavissa olevat kehittämisavustukset

 ARA tukee uusien kohtuuhintaisten asumisratkaisujen kehittämistä ja on mukana kehittämässä monipuolisempia asumisen ratkaisuja.

11. Avustus asukaslähtöisten asunto-osuuskuntakokeiluhankkeeseen, hakuaika 25.2.2019 - 1.4.2019 - hakemus jätetään ARAn.

Avustuksen määrä on enintään 50% hankkeen kokonaiskustannuksista, kts. ARAn ohje asunto-osuuskunta-avustuksen hakemiseen.

 

Päivitetty 28.02.2019 klo 15:06