ASP-korkotukilainat

​​​​Asuntosäästöpalkkio on 15–39-vuotiaille tarkoitettu valtion tukema järjestelmä ensiasunnon hankintaan joka ei ole omistanut 50%:a tai enempää asunnosta. Sopimuksen mukana oleva puoliso voi olla yli 39-vuotias.

Lainan ottaja tekee pankin kanssa sopimuksen ASP-säästämisestä ja säästää osan lainasummasta ASP-tilille, minkä jälkeen pankki lainaa loput kauppasummasta asuntolainana. ASP-lainan yhteydessä asuntolainaan myönnetään erilaisia tukia ja etuja.

Alaikäisen säästäjän talletusten täytyy koostua omalla työllä ansaituista varoista.
Alaikäisiä säästäjiä koskeva ohje (pdf) >>

ASP-tilille on säästettävä vähintään 10 % asunnon hankintahinnasta vähintään kahden vuoden ajan, minkä jälkeen pankki voi myöntää lainan. ​

Valtiokonttori maksaa korkotukea ASP-lainalle 10 vuotta lainan nostamisesta. Laina-aika voi olla enintään 25 vuotta ja lyhennystavasta voi sopia pankin kanssa. Korkotuen maksuvuosina lyhennysvapaata voi olla enintään 2 vuotta. Mahdollisesta ASP-lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta voi sopia pankin kanssa vapaasti.

Korkotukena maksetaan 70 prosenttia koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 %. Kun ASP-lainan korko on alle 3,8 %, lainansaaja maksaa koron kokonaisuudessaan itse. Kun korko ylittää 3,8 %, valtio tukee lainansaajaa maksamalla korkotukea. Korkotuki kanavoidaan lainansaajalle pankin kautta siten, että pankki laskuttaa lainansaajalta korkoa, josta on vähennetty valtion maksama osuus.

Korkotuen maksaminen alkaa korkotukilainan nostamisen jälkeen. Valtiokonttori maksaa osan lainansaajan korosta suoraan lainan myöntäneelle rahoituslaitokselle. Korkotuki maksetaan lainan eräpäivinä kaksi kertaa vuodessa (6 kk:n välein). Yksityishenkilön korkotukilainan korko ja lyhennys voivat erääntyä myös kuukausittain, vaikka korkotuki maksetaan vain kaksi kertaa vuodessa.

ASP-etujen saaminen edellyttää, että asunto tulee ASP-lainansaajan omaan vakituiseen asumiskäyttöön. Asunnon väliaikainen vuokraus enintään kahdeksi vuodeksi on myöhemmin mahdollista, jos ASP- lainansaaja muuttaa työn tai opiskelun vuoksi toiselle paikkakunnalle. Asunnon vuokrauksesta on ilmoitettava kirjallisesti asunnon sijaintikunnan asuntoviranomaiselle.

ASP-asunnon voi rajoituksetta myydä ja tarvittaessa hankkia tilalle uuden omistusasunnon. 

Korkotuen jatkuminen seuraavan asunnon lainoitukseen edellyttää, että uusi asunto ostetaan kohtuullisessa ajassa ja jäljelle oleva korkotukilaina käytetään asunnon rahoittamiseen. Uusi asunto, johon on siirretty jäljellä oleva korkotuki, on mahdollista vuokrata väliaikaisesti enintään kahdeksi vuodeksi jos lainan saaja muuttaa työn tai opiskelun vuoksi toiselle paikkakunnalle. Asunnon vuokrauksesta on ilmoitettava kirjallisesti asunnon sijaintikunnan asuntoviranomaiselle.

ASP-korkotukilainalle voi tarvittaessa saada myös valtiontakauksen, joka on maksuton.

Lähde: Valtiokonttori

 

 Lisätietoja ASP-lainasta Valtiokonttorin nettisivuilta www.valtiokonttori.fi välilehdestä Kansalaisille ja yhteisölle / Lainat, takaukset ja korkotuet / Korkotuet

 

Päivitetty 06.03.2017 klo 13:24