Asumisneuvonta

Asumisneuvonnalla voidaan muun muassa ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja huono-osaisuuden kierteen syntymistä. Keravan kaupunki on mukana Ympäristöministeriön asunnottomuuden ennaltaehkäisevässä työssä Asunto Ensin -hankkeessa.

Esimerkiksi Helsingissä yhden asumisneuvojan aikaansaama laskennallinen säästö julkis- ja kansantaloudelle on noin puoli miljoonaa euroa, kun lasketaan kustannukset, jotka aiheutuisivat jos oikeuteen menneet häädöt toteutuisivat. Kiinteistöyhtiöistä saadun tiedon mukaan häädöt yhtiöissä vähenivät 30–50 prosenttia, kun tehtiin yhteistyötä asumisneuvojan kanssa.

Asumisneuvojien ydinasiakasjoukkoa ovat olleet pienituloiset lapsiperheet, maahanmuuttajat, vanhukset ja päihdeongelmaiset.

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunussa on laskettu, että yhden häätöprosessin kustannukset saattavat vaihdella 5 000 - 20 000 euron välillä riippuen häädöstä. Kustannukset muodostuvat mm. vuokrarästeistä, remontti- ja siivouskuluista, muuttokuluista ja tilapäismajoituksesta. Asumisneuvonnalla pyritään parantamaan asiakaspalvelua ja lisäämään asukkaiden viihtymistä ja ennen kaikkea lisäämään osallistumista aktiivisesti asukastoimintaan.

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on Keravalla toimiva vuokrataloyhtiö ja Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistys Ry toimii nuorten asunto-olojen parantamiseksi Keravalla ja Järvenpäässä.

Positiivisia tuloksia on saatu mm. häätöjen määrän pienentymisellä.

Asumisneuvonta-asioissa ensisijaisesti palvellaan Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun asukkaita ja nuorisoasunnoissa asuvia. Myös muilla vuokratalotoimijoilla on vastaavia neuvontapalveluja, mm. M2-Kodit.

 

Lisätietoja:

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu puh. 020 331 311
Asumisneuvoja Paula Arvelin paula.arvelin@kerava.fi

Katja Mäki-Kuhna 050 436 35 37 katja.makikuhna@kuna.fi


Päivitetty 25.09.2018 klo 11:23