Yhteispalvelupisteen asiakastyytyväisyyskysely 2017

Kysyimme asiakkailtamme yhteispalvelupisteen palvelujen käytöstä ja pyysimme heitä arvioimaan palvelujen laatua vuoden 2017 asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kysely järjestettiin 11.10. – 31.10.2017. Vastaajilta kysyttiin myös taustatietoja kuten ikää ja kotikuntaa. Kyselyyn pystyi vastaaman Keravan nettisivuilla olleen linkin kautta tai jättämällä paperilomakkeen yhteispalvelupisteessä olleeseen palautusastiaan. Kyselyyn vastasi 47 asiakasta.

Taustatietonsa ilmoittaneista vastaajista keravalaisia oli 76 prosenttia. Vastaajista 60 prosenttia oli ulkoisia asiakkaita ja sisäisiä asiakkaita eli Keravan kaupungin työntekijöitä 40 prosenttia. Naisia kyselyyn vastaajista oli 70 prosenttia ja ikäryhmistä kyselyyn vastasivat ahkerimmin 41 – 60 vuotiaat asiakkaat, joita kyselyyn vastaajista oli yli puolet.

Palveluja kyselyyn vastaajat olivat käyttäneet seuraavasti

ypp_astyytkys_2017_palvkaytto.png

Palvelun laatua pyydettiin arvioimaan asteikolla 1 – 5 (1 heikko/tyytymätön, 5 kiitettävä/tyytyväinen). Palvelukokemuksen yleisarvioksi tuli kyselyn perusteella 4,17 eli yli 81 prosenttia vastaajista arvioi palvelukokemusta arvosanoilla 4 ja 5. Palvelun nopeus sai arvion 4,23, ystävällisyys sai arvion 4,19 ja palveluneuvojan asiantuntemus 4,04.

Kyselyssä tiedusteltiin myös tyytyväisyyttä aukioloaikoihimme asteikolla 1 – 5. Normaaliaukioloajoista arvion 5 antoi n. 48 prosenttia vastaajista, arvioiden keskiarvon ollessa 4,15. Kesäajalla palvelemme supistetuin aukioloajoin, arvioiden keskiarvo oli 3,73 ja muutamat asiakkaat esittivätkin toiveen yhden päivän pidennetystä aukioloajasta kesäviikoilla. Tämän toiveen totutusmahdollisuutta arvioimme ensi vuoden kesäaikasuunnittelun yhteydessä.

Asiakkailla oli myös tilaisuus lähettää toiveita ja terveisiä yhteispalvelupisteelle, yksi asiakas toivoi enemmän tieoja yhteispalvelupisteen tarjoamista palveluista, tietoja löytyy nettisivuiltamme https://www.kerava.fi/palvelut/yhteispalvelupiste sekä yhteispalvelupisteestä saavavasta esitteestä. Muille kaupungin yksiköille lähetetyt terveiset on myös välitetty eteenpäin.

Kiitämme asiakkaitamme kyselyyn vastaamisesta, arvioista ja saamistamme kiitoksista ja toivotamme teidät tervetulleeksi asioimaan yhteispalvelupisteessä jatkossakin!

Päivitetty 22.11.2017 klo 12:58