Asiointipiste (ent. yhteispalvelupiste)

Asiointipiste_RGB_su.png

Asiointipisteen henkilökunta ja palvelut

Keravan asiointipisteessä toimii kolme palveluneuvojaa sekä palvelupäällikkö. Palveluneuvoja on moniosaaja, joka hoitaa kunnan eri toimialojen ja valtiollisten yhteistyökumppaneiden asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä ja ohjaa asiakkaat tarvittaessa eteenpäin asiantuntijapalveluihin. Pisteellä annetaan ja otetaan vastaan hakukaavakkeita, neuvotaan sähköisten palvelujen käytössä, toimitaan kaupungin kassana eli pisteelle voi maksaa erilaisia maksuja kuten kurssimaksuja, tilavuokria, terveyskeskus- ja hammashuollon maksuja. Piste toimii myös HSL:n palvelupisteenä matkakorttien myymisessä sekä poliisin lupapalvelujen,  maistraatin ja TE-palveluiden asiointipisteenä.

Chat-neuvonta

Keravan yhteispalvelupiste/asiointipiste tarjoaa neuvontapalveluita myös chatissa. Yleisneuvontaa kaupungin ja yhteistyökumppaneidemme asioissa saatte 17.5.2018 alkaen. Palveluneuvojat vastaavat chatissa esittämiinne kysymyksiin yhteispalvelupisteen aukioloaikoina. Kun chat on toiminnassa Keravan etusivun ja yhteispalvelupisteen sivujen oikeassa sivussa näkyy vihreä chat -laatikko.

 

Nimenmuutos

Keravan yhteispalvelupisteen nimi muuttui asiointipisteeksi 1.6.2018

Yhteispalvelupisteen nimi muuttui asiointipisteeksi, mutta palvelut säilyvät ennallaan. Nimenmuutoksen taustalla on uudistettu laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta. Yhteispalvelupisteet muuttuvat asiointipisteiksi ja saavat uuden yhtenäisen visuaalisen ilmeen, sininen Y-tunnus vaihtuu pinkiksi avaintunnukseksi.

Nimenmuutos ei vaikuta asiointipisteessä tarjottaviin palveluihin, palvelumme säilyvät ennallaan.  Asiointipiste (ent. yhteispalvelupiste) sijaitsee Sampolan palvelukeskuksen ensimmäisessä kerroksessa pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.

Päivitetty 08.01.2020 klo 09:30