Wilma-ohje

​​​Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä. Wilmaa hyödynnetään aktiivisesti kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Oppilaat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Huoltajat seuraavat Wilman kautta oppilaan opintojen etenemistä, selvittävät oppilaan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. 


Käyttöohje

Kaikki alla olevat Wilma-ohjeen kieliversiot pitävät sisällään myös suomenkielisen ohjeen.

Wilma-ohje: arabia, englanti, kurmandzi, sorani, thai, turkki, venäjä, vietnamvi​ro​​

Lisätietoa Wilman käyttöön liittyen saa oppilaan omalta opettajalta.


Wilma-tunnuksen luonti

Huoltajan Wilma-tunnuksen luonti avainkoodilla ohjeistetaan tässä videossa.

Mikäli Wilma-tunnus ei toimi, ota yhteyttä oman koulun koulusihteeriin.

Päivitetty 24.08.2016 klo 09:21