Keskustan kehittäminen

Keravan keskustan kehittäminen -projektissa on mietitty konkreettisia toimenpiteitä, joilla alueen vetovoimaisuutta, viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta voidaan nostaa. Toimenpide-ehdotukset koostuvat isoista, kustannuksiltaan mittavista rakentamisen hankkeista sekä kustannuksiltaan vähäisistä, pienistä ja nopeasti toteutettavista toimenpiteistä.

 

Kaupungintalon ja Kauppakaaren länsipään korttelialueet

Keravan keskustassa olevat Keravan kaupungintalon korttelialue sekä Kauppakaaren länsipään korttelialueet ovat merkittäviä ja ensiarvoisen tärkeitä kehittämiskohteita. Kustannuksiltaan erilaiset pienemmät toimenpiteet lisäävät kävelykadun turvallisuutta ja sujuvuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn reittien suunnistettavuutta ja omaleimaisuutta.


Keravan keskustan kävelykadun jatkuvan toiminnan kehittämisen takana tulee olla yhteinen halu lähteä yhteistyöhön. Se vaatii yhteistyötä alueen toimijoilta ja sitoutuvia osaajia. Kaupunki on mukana siten, että se lisää toiminnallisuuden puitteita mahdollistamalla alueen asuin- ja palveluympäristön rakentamiselle kasvumahdollisuuksia ja olemisen viihtyisyyttä huolehtimalla viher- ja katuympäristöistä.


Keskusta-alueelle on sijoitettu nykyisen kaavavarannon lisäksi uutta rakennusoikeutta niin paljon, että alueelle voidaan sijoittaa n. 2000 uutta asukasta ja kaupallisia palveluja n. 70 000 k-m2. Alueelle suunniteltu asuinrakentaminen ja kaupalliset palvelut tarvitsevat 2000 autopaikkaa, joiden sijoitus on tonttikohtainen tai erillinen pysäköintilaitos esimerkiksi Aurinkomäen kalliopysäköintilaitos.

 

Viihtyisä, toimiva ja tasapainoinen kokonaisuus


Keravan keskustan kehittämishanketta on käsitelty kuntalaisten ja asiantuntijoiden kanssa ja sen painopistealueina ovat olleet rakentaminen, liikenne, autopaikat ja vapaa-alueet. Kokonaistarkastelun tuloksena on keskustan perusrakenne säilynyt ennallaan. Liikenneverkon yhteyksiä ja viihtyisyyttä on parannettu erityisesti kävelyn ja pyöräilyn osalta. Lisäksi ajoneuvoliikenteen ja joukkoliikenteen matkaketjua on parannettu lisäämällä raideliikennealueen läheisyyteen liityntäpaikkoja. Keskusta-alueelle on osoitettu omaleimaiset aluekokonaisuudet ja suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota julkisen tilan vihreyteen sekä toiminnallisuuden monimuotoisuuteen ja esteettisyyteen.


Keravan keskustan kehittämisen kokonaistarkasteluraportti on luovutettu Keravan kaupungin kaupunginjohtaja Petri Härköselle. Keravan keskustan kehittämisen päätavoite on lisätä kaupungin vetovoimaisuutta seudullisena keskuksena ja haluttuna, viihtyisänä asuinpaikkana. Keskustan kehittäminen ensimmäinen vaihe on keskittynyt keskusta-alueeseen kokonaisuutena. Seuraavissa vaiheissa valmistaudutaan hankkeiden toteuttamiseen erikseen sovittavalla tavalla ja aikataululla.

 

Lue lisää oheisesta Keskustan kehittämisen kirjasta!  

 

Päivitetty 10.03.2015 klo 09:07