Rakenduskõrgkool

Ammattikorkeakoulu

Lukion tai ammatillisten opintojen jälkeen voit hakea ammattikorkeakouluun. Keravalla toimii Laurean ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa:
Laurean ammattikorkeakoulu
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
Opintotoimisto, p. 09 8868 7777
kerava.info@laurea.fi
www.laurea.fi

Rakenduskõrgkool

Pärast gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetamist võid jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolis. Keraval on Laurea Rakenduskõrgkool.

 

Lisateave:
Laurea Rakenduskõrgkool
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
Õppeosakond, tel: 09 8868 7777
kerava.info@laurea.fi
www.laurea.fi

Päivitetty 09.09.2016 klo 12:36