Põhiharidus

Perusopetus

Suomessa kaikki 7–16-vuotiaat lapset käyvät peruskoulua. Koulu alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. (Esimerkiksi 2010 syntyneet lapset aloittavat koulun syksyllä 2017.)  Koulu päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu. Peruskoulua käydään 9 vuotta.

Peruskoulussa opetus, kirjat ja ruoka ovat ilmaisia. Itse ostat koulurepun, penaalin ja liikuntavaatteet. Suomessa ei ole koulupukua.

Keravalla opettajat ja vanhemmat pitävät säännöllisesti yhteyttä lukuvuoden aikana sähköisellä järjestelmällä, jonka nimi on Wilma. Wilman kautta saat tietoa koulun tapahtumista, arvosanoista ja lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista.


Valmistava opetus

Valmistavassa opetuksessa lapsi oppii suomen kieltä ja tutustuu suomalaiseen kouluun. Opetus kestää yhden (1) lukuvuoden. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy ikäänsä vastaavaan opetusryhmään

 

Koulun oppiaineet

Koulussa opiskellaan seuraavia aineita: äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli, englannin kieli ja muita kieliä oppilaan valinnan mukaan, ympäristöoppi, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, musiikki, kuvataide sekä käsityö ja kotitalous. Lisäksi voi valita aineita, joista on kiinnostunut.

Suomi toisena kielenä opetusta (S2) annetaan oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Peruskoulussa järjestetään lapsen oman uskonnon mukaista opetusta, jos ryhmässä on riittävästi oppilaita. Uskonnonopetus voi olla omassa tai toisessa koulussa.

 

Peruskoulussa voi osallistua oman äidinkielen opetukseen. Opetusta annetaan omassa tai toisessa koulussa. Opetukseen ei järjestetä kuljetusta.


Kun muutat Keravalle, ilmoita lapsesi kouluun.

 

Tiedustelut perusopetuspaikoista ja valmistavan opetuksen paikoista:
opetuksen suunnittelija, kasvatus- ja opetustoimi
puh. 040 318 2728

Põhiharidus

Soomes käivad kõik 7–16-aastased lapsed põhikoolis. Laps läheb kooli siis, kui ta on seitsmeaastane. (Näiteks 2010. aastal sündinud lapsed lähevad kooli 2017. aasta sügisel). Kool saab läbi, kui laps on omandanud põhihariduse. Põhikool kestab 9 aastat.

Põhikoolis on nii õpetus, raamatud kui ka lõuna tasuta. Perel tuleb osta koolikott, pinal ja spordiriietus. Soomes ei ole koolivormi.

Keraval peavad õpetajad ja lapsevanemad õppeaasta kestel omavahel ühendust tavaliselt veebikeskonnas nimega Wilma. Wilma kaudu saad teavet koolis toimuvate ürituste, lapse hinnete ja kõige muu kohta, mis on seotud lapse kooliskäimisega.

 

 

Ettevalmistav õpetus

Ettevalmistavas klassis õpib laps soome keelt ja tutvub Soome kooliga. Õpetus kestab ühe õppeaasta. Pärast ettevalmistavat õpetust jätkab õpilane õpinguid omaealiste õpperühmas.

Õppeained koolis

Koolis õpitakse alljärgnevaid õppeaineid: emakeel ja kirjandus, rootsi keel, inglise keel ja teised võõrkeeled õpilase enda valikul, kodulugu, terviseõpetus, usuõpetus või maailmavaateõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, kehaline kasvatus, muusikaõpetus, kujutav kunst ning käsitöö ja kodundus. Lisaks võib valida õppeaineid, mis pakuvad huvi.

Soome keel teise keelena õpetus (S2) on mõeldud õpilastele, kelle emakeel on muu kui soome keel.

Põhikoolis saab õpilane oma usulistele tõekspidamistele vastavat õpetust, juhul kui sellisesse rühma on piisavalt soovijaid. Usuõpetus toimub kas omas koolis või mõnes muus koolis.

 

Põhikoolis võib saada oma emakeele õpetust. Õpetus toimub omas koolis või mõnes muus koolis. Transpordi eest hoolitseb õpilane ise.

 

Kui asud elama Keravale, registreeri laps kooli.

 

Teave põhiõpetuse ja ettevalmistava õpetuse kohtadest:

õppekorraldaja, haridusosakond

tel: 040 318 2728

Päivitetty 09.09.2016 klo 12:36