Perusopetus

Perusopetus

Suomessa kaikki 7–16-vuotiaat lapset käyvät peruskoulua. Koulu alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. (Esimerkiksi 2010 syntyneet lapset aloittavat koulun syksyllä 2017.)  Koulu päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu. Peruskoulua käydään 9 vuotta.

Peruskoulussa opetus, kirjat ja ruoka ovat ilmaisia. Itse ostat koulurepun, penaalin ja liikuntavaatteet. Suomessa ei ole koulupukua.

Keravalla opettajat ja vanhemmat pitävät säännöllisesti yhteyttä lukuvuoden aikana sähköisellä järjestelmällä, jonka nimi on Wilma. Wilman kautta saat tietoa koulun tapahtumista, arvosanoista ja lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista.


Valmistava opetus

Valmistavassa opetuksessa lapsi oppii suomen kieltä ja tutustuu suomalaiseen kouluun. Opetus kestää yhden (1) lukuvuoden. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy ikäänsä vastaavaan opetusryhmään

 

Koulun oppiaineet

Koulussa opiskellaan seuraavia aineita: äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli, englannin kieli ja muita kieliä oppilaan valinnan mukaan, ympäristöoppi, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, musiikki, kuvataide sekä käsityö ja kotitalous. Lisäksi voi valita aineita, joista on kiinnostunut.

Suomi toisena kielenä opetusta (S2) annetaan oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Peruskoulussa järjestetään lapsen oman uskonnon mukaista opetusta, jos ryhmässä on riittävästi oppilaita. Uskonnonopetus voi olla omassa tai toisessa koulussa.

 

Peruskoulussa voi osallistua oman äidinkielen opetukseen. Opetusta annetaan omassa tai toisessa koulussa. Opetukseen ei järjestetä kuljetusta.


Kun muutat Keravalle, ilmoita lapsesi kouluun.

 

Tiedustelut perusopetuspaikoista ja valmistavan opetuksen paikoista:
kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija,
puh. 040 318 2728

Päivitetty 04.10.2016 klo 13:35