Active Citizens for Stronger Europe 2013-2015

1378159_10151591444836863_403068863_n.jpgKeravan kaupungille myönnettiin keväällä 2013 ainoana Suomen kuntana EU:n hanketukea ystävyyskuntaverkostojen kehittämishankkeeseen. Kaksivuotinen hanke kuuluu Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan, jota rahoittaa Euroopan komissio.

Kansainvälinen valitsijatoimikunta valitsee joka vuosi satojen hanke-ehdotusten joukosta hankkeet, jotka tukevat parhaiten aktiivista kansalaisuutta ja rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon.

"Aktiivisina kansalaisina kohti vahvempaa Eurooppaa"

Keravan Kansalaisten Eurooppa -hanke on nimeltään Active Citizens for Stronger Europe (ACSE) eli vapaasti käännettynä "aktiivisina kansalaisina kohti vahvempaa Eurooppaa". Hanketta koordinoi Keravan vapaa-aikavirasto.

Acse-hankkeeseen osallistui Keravan lisäksi neljä eurooppalaista kuntaa, joista kaksi ovat Keravan ystävyyskuntia: Tallinnan länsipuolella sijaitsevan Keilan kunnan kanssa solmittiin ystävyyskunta sopimus vuonna 2012. Ascherslebenin kaupunki Keski-Saksassa on ollut Keravan ystävyyskunta vuodesta 2010. Muita hankekumppaneita ovat Keilan ystävyyskunta Sigulda Latviassa sekä Bormion kunta Pohjois-Italiassa.

Acse-hankkeen tavoite oli elävöittää ja kehittää ystävyyskuntien toimintaa sekä aktivoida paikallisia yhteisöjä ja kuntalaisia kansainvälistymään sekä kehittämään kuntiensa vapaa-ajan palveluita. Hankkeen avulla kunnat pyrkivät myös lisäämään vuoropuhelua asukkaiden sekä ja päätöksentekijöiden välillä. Hankkeen aikana toteutettiin viisi kansainvälistä tapahtumaa. Jokainen kumppanikunta isännöi yhden tapahtuman.


Hankkeen materiaalit - Project Materials

Nettisivu / Website: http://acseproject.com

Esite / Brochure: ACSE Project Brochure.pdf

Tapahtumat / Events: ACSE Transnational Events and Participants.pdf

Facebook-ryhmä/ ACSE Project Facebook group

Epävirallinen loppuraportti / Unofficial Final Report : ACSE-report.pdf

 ACSE Film YouTubessa

 

Yhteystiedot - Contact Details

projektikoordinaattori / Project Coordinator:
Mari Raatikainen, suunnittelija-koordinaattori / Planner-Coordinator
Keravan kaupunki / City of Kerava
p. / Tel: +358-40-3182471 
S-posti / E-mail: mari.raatikainen(at)kerava.fi
osoite/ Address: PL 123, 04201 Kerava, Finland
www.kerava.fi

Päivitetty 05.10.2015 klo 14:29