Политехнический институт

Ammattikorkeakoulu

Lukion tai ammatillisten opintojen jälkeen voit hakea ammattikorkeakouluun. Keravalla toimii Laurean ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa:
Laurean ammattikorkeakoulu
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
Opintotoimisto, p. 09 8868 7777
kerava.info@laurea.fi
www.laurea.fi

​Политехнический институт

После прохождения гимназии или колледжа можно поступать в политехнический институт. В Кераве функционирует политехнический институт Лауреа.

Дополнительные сведения:
политехнический институт Лауреа
Pаасикивенкату 12, 04200 Kерава
Канцелярия, тел. 09 8868 7777
kerava.info@laurea.fi
www.laurea.fi

Päivitetty 09.09.2016 klo 12:54