Защита детей

Lastensuojelu

Jos huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteidenkäyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä.

Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esimerkiksi käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.    

 

Lastensuojelussa autetaan tilanteiden selvittelyssä ja annetaan monenlaista tukea koko perheelle.

 


Yhteystiedot:

Kiireelliset lastensuojeluasiat ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13, p. 040 318 2611

Virka-ajan ulkopuolella kiireelliset lastensuojeluasiat hoitaa Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys, johon saa yhteyden hätäkeskuksen (puh. 112) kautta tai 040 315 3970.

Lisätietoja

Защита детей

Если замечаешь, что какой-то ребёнок или подросток нуждается в помощи, можешь обратиться в службу защиты детей.

К таким ситуациям относятся, например, отказ от ухода за ребёнком, употребление родителями алкоголя и наркотических средств, проблемы с психикой или серьёзные противоречия в семье. Ребёнок или подросток может также и сам подвергать себя опасности, например, употреблением алкоголя и наркотических средств, пренебрегая посещением школы или совершая нарушения.        

 

В службе защиты детей помогают разобраться в ситуациях и дают различную поддержку всей семье.

Контактные данные:

Социальные работники службы защиты детей

понедельник- четверг 8-15 
пятница 8-13

тел. 040 318 2611

вне рабочего времени тел. 040 315 3970

Päivitetty 24.06.2019 klo 14:52