Elderly Care Services

Vanhusten palvelut

Vanhuspalveluita ovat mm. kotihoito, palveluasuminen, päivätoiminta, laitoshoito ja omaishoidon tuki.


Jos itse tarvitset tai omaisesi tarvitsee vanhuspalveluita tai palvelutarpeen arviointia, ota yhteyttä

mape kello 8–9 ja 12–13, puh. 040 318 3231.

Elderly Care Services

Elderly Care Services include home care service, assisted living service, day activities, short and long-term care as well as support for informal care.


If you or your family need elderly care service, or you want to have an evaluation of your own or your family member's need for services, please contact:

Mon–Fri 8– 9 and 12–13, tel. 040 318 3231.

Päivitetty 09.09.2016 klo 12:04