Child Welfare Service

Lastensuojelu

Jos huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteidenkäyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä.

Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esimerkiksi käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.    

 

Lastensuojelussa autetaan tilanteiden selvittelyssä ja annetaan monenlaista tukea koko perheelle.

 

Yhteystiedot:

Kiireelliset lastensuojeluasiat ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13, p. 040 318 2611

Virka-ajan ulkopuolella kiireelliset lastensuojeluasiat hoitaa Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys, johon saa yhteyden hätäkeskuksen (puh. 112) kautta tai 040 315 3970.

Lisätietoja

​Child Welfare Service

If you see a child or young person who needs help, you can contact Child Welfare Service.

Such situations may include neglect of a child, parent's abuse of alcohol or drugs, mental health problems or severe conflicts in the family.

A child or a young person may also compromise their own well-being, for instance, by using intoxicants, neglecting school or committing crimes.   

 

Child Welfare Service will help in sorting out situations and providing different types of support for the whole family.

 

Contact:

Social counsellors for Child Welfare Service:
Mon- Thur 8–115 and Fri 8–13
Tel. 040 318 2611

Outside office hours Tel. 040 315 3970


Päivitetty 24.06.2019 klo 14:42