Child Welfare Service

Lastensuojelu

Jos huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteidenkäyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä.

Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esimerkiksi käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.    

 

Lastensuojelussa autetaan tilanteiden selvittelyssä ja annetaan monenlaista tukea koko perheelle.

 

Yhteystiedot:

Kiireelliset lastensuojeluasiat virka-aikana ma-pe klo 8-16,  p. 09 2949 2120.

Virka-ajan ulkopuolella kiireelliset lastensuojeluasiat hoitaa Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys, johon saa yhteyden hätäkeskuksen (puh. 112) kautta tai 09 8392 4005 .

Lisätietoja

​Child Welfare Service

If you see a child or young person who needs help, you can contact Child Welfare Service.

Such situations may include neglect of a child, parent's abuse of alcohol or drugs, mental health problems or severe conflicts in the family.

A child or a young person may also compromise their own well-being, for instance, by using intoxicants, neglecting school or committing crimes.   

 

Child Welfare Service will help in sorting out situations and providing different types of support for the whole family.

 

Contact:

Social counsellors for Child Welfare Service:
Mon-Fri 8–16
Tel. 040 2949 2120

Outside office hours Tel. 09 8392 4005


Päivitetty 03.05.2022 klo 15:06