Vesihuollon lomakkeet

Sähköiset lomakkeet toimivat parhaiten Chrome ja Microsoft Edge selaimilla. Mikäli et voi täyttää lomaketta sähköisesti, voit ladata PDF-lomakkeen klikkaamalla lomakkeiden otsikkotekstiä. 


Lomake 1: Vesisopimuksen vaihtaminen uuden omistajan nimiin
Kiinteistön omistajan vaihtuessa vanhan omistajan vesisopimus päättyy ja uusi sopimus solmitaan uuden omistajan tai omistajien kanssa. Vesimittarin lukema on tärkeä kirjata ylös omistajan vaihtuessa, koska tähän lukemaan asti laskutetaan vanhaa omistajaa ja samasta lukemasta alkaa uuden omistajan laskutus. Lomakkeen liitteeksi tulee lisätä kopio kauppakirjasta. Täytä sähköisesti omistajanvaihtolomake.Lomake 2: Kiinteistön liittäminen Keravan vesihuoltoverkostoon

Kun kiinteistö halutaan liittää vesi-, jäte tai hulevesiverkostoon tarvitaan sitä varten liitoskohtalausunto, jossa osoitetaan liitoskohdat verkostoon. Lisäksi liittyminen edellyttää vesisopimuksen allekirjoitusta. Täyttämällä hakemuksen toimitamme liitoskohtalausunnon Lupapiste.fi-palveluun (rakennusluvan alaiset kohteet) tai sähköpostitse (pienet muutokset, ulkopuolisten johtojen saneeraus ym.) ja vesisopimuksen postitse allekirjoitettavaksi. Täytä sähköisesti lomake kiinteistön liittämiseksi Keravan vesihuoltoverkostoon.Lomake 3: Vesijohto-, jäte- ja hulevesiviemärin liitostyön tilaaminen 

Täyttämällä työtilauslomakkeen voit tilata kaikki vesihuollosta tilattavat työt, kuten vesi-, jäte- tai hulevesiliitoksen tai tonttivesijohdon korjauksen ja liitostyön. Myös vesimittarin tilaaminen onnistuu tällä lomakkeella.  Täytä sähköisesti työtilauslomake.

Mikäli liitostyön takia tarvitset käyttöön katualuetta tai työt vaikuttavat kadun käyttöön tai turvallisuuteen, täytyy töitä varten hakea katulupa.

Jos rakentamiseen liittyvää toimenpidettä ei haeta Lupapiste.fi-palvelun kautta (pienet muutokset, ulkopuolisten johtojen saneeraus ym.), haetaan KVV-työnjohtajaa lomakkeella. Täytä sähköiseksi hakemus KVV-työnjohtajaksi


Lomake 5: Mittariluennan tilaaminen

Vesihuolto käy lukemassa kiinteistön vesimittarin asiakkaan pyynnöstä. Luentapalvelu on maksullista, hinta palveluhinnaston mukaan. Täytä sähköisesti mittariluennan tilauslomake.

Päivitetty 13.07.2022 klo 09:28