Rakennusvalvonta

Rakentamiseen liittyviä maastomittaustöitä voit hakea alla luetelluilla lomakkeilla. Ensisijaisesti rakennuspaikan merkinnät ja sijaintikatselmukset tilataan lupapisteen kautta hankkeen omilta sivuilta.

Rakennusvalvonnan luvat haetaan pääsääntöisesti sähköisesti www.lupapiste.fi palvelun kautta. Alla lueteltuja lomakkeita ei tuolloin tarvitse liittää hakemukseen. Paperilomakkeella tehtyjen lupahakemusten jättämiseen tulee varata aika alueen lupakäsittelijältä.

Rakennus- ja toimenpidelupa hakemus           

Maisematyö lupahakemus                                    

Purkamislupa hakemus/ilmoitus                        

Työnjohtajan hakemuslomake


Seuraavat lomakkeet tulee hakemuksesta riippuen liittää myös lupapisteen kautta tehtyyn hakemukseen

Naapurin kuulemis- / suostumuslomake

Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys lomake

Paloturvallisuuden perustieto lomake

Suunnitelma jätevesien käsittelystä

Päivitetty 12.01.2022 klo 11:35