Rakennusvalvonta

Rakentamiseen liittyviä maastomittaustöitä voit hakea näillä lomakkeilla:

Rakennusvalvonnan luvat haetaan pääsääntöisesti sähköisesti www.lupapiste.fi palvelun kautta. Alla lueteltuja lomakkeita ei tuolloin tarvitse liittää hakemukseen. Paperilomakkeella tehtyjen lupahakemusten jättämiseen tulee varata aika alueen lupakäsittelijältä.

Rakennus- ja toimenpidelupa hakemus           

Maisematyö lupahakemus                                    

Purkamislupa hakemus/ilmoitus                        

Työnjohtajan hakemuslomake


Seuraavat lomakkeet tulee hakemuksesta riippuen liittää myös lupapisteen kautta tehtyyn hakemukseen

Naapurin kuulemis- / suostumuslomake

Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys lomake

Paloturvallisuuden perustieto lomake

Suunnitelma jätevesien käsittelystä

Päivitetty 27.07.2021 klo 06:48