Kulttuuripalvelut

​​Kulttuuripalvelut jakaa kohdeavustuksia sekä ammattitaiteilijoiden ja nuoren taiteenopiskelijan apurahoja vuosittain talousarvion puitteissa. Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään kulttuuriyhdistysten ja kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ja ryhmien kulttuuritoimintaan.

Tänä vuonna painotetaan erityisesti Suomi 100 vuotta hankkeita.

Kohdeavustukset

Kohdeavustukset kulttuurijärjestöille ovat haettavina kolme kertaa vuodessa:
31.1., 30.4. ja 30.9. mennessä.

Tammikuun kohdeavustusten haku päättyy tiistaina 31.1.2017 klo 15:30.

Huhtikuun ja syyskuun haut osuvat viikonlopulle, joten haut päättyvät perjantaina.
Huhtikuun haku päättyy perjantaina 28.4. klo 15:30 ja syyskuun haku päättyy perjantaina 29.9. klo 15:30.

Ammattitaiteilijoiden ja nuorten taiteenopiskelijoiden apurahat

Apurahat ovat haettavina 31.1. mennessä

Ammattitaiteilijoiden apurahat on tarkoitettu Keravalla vakinaisesti asuvalle taiteilijalle taiteelliseen työskentelyyn tai erilaisten taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen.

Nuorten taiteenopiskelijoiden apurahat on tarkoitettu taideopiskelusta aiheutuviin kuluihin. Erityisesti kiinnitetään huomiota hakijan edistymiseen opinnoissaan ja taiteenalallaan osoittamaansa lahjakkuuteen. Apurahaa voi hakea alle 30-vuotias taidealan opiskelija.

Ammattitaiteilijoiden ja nuorten taiteenopiskelijoiden apurahoja ei voida ilman erityisiä perusteita myöntää samalle henkilölle useammin kuin kolmen vuoden välein.

Ammattitaiteilijoiden ja nuorten taiteenopiskelijoiden apurahojen hakukaika päättyy tiistaina 31.1.2017 klo 15:30.


Anomukset tehdään hakemuslomakkeelle ja toimitetaan Keravan kulttuuripalveluihin, Paasikivenkatu 12, II-kerros, 04200 Kerava.

Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.

Linkit avustusperiaatteisin, hakemuksiin sekä tilityslomakkeeseen pääsee näistä linkeistä (pdf).


Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet 

Kohdeavustushakemus

Kohdeavustuksen tilityslomake

Ammattitaiteilijoiden apurahahakemus

Nuorten taiteenopiskelijoiden apurahahakemus

Apurahojen tilityslomake

Keravan keskustan Aurinkomäkeä voi varata erilaisiin tilaisuuksiin Keravan kulttuuripalveluilta. Alla olevalla linkillä voi hakea Aurinkomäen käyttöä.

Aurinkomäen varauslomake
 


 


 

Päivitetty 28.02.2017 klo 12:18