Kartat ja aineistot

Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä varten. Kaikki kartta-aineistot tilataan sähköisellä lomakkeella. Muita tilattavia aineistoja, kuten opaskarttoja, voi tilata sähköpostitse osoitteesta mittauspalvelut@kerava.fi.

Aineistojen hinnat löytyvät Maankäyttöpalvelujen hinnastosta. Hinnasto päivittyy ja 24.6 alkaen hinnat löytyvät Paikkatietopalveluiden hinnastosta

Keravan kaupungilta tilattavat kartta-aineistot ovat tasokoordinaatistossa ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N-2000.

Kantakartta (DWG-karttaote)


Kantakarttaa käytetään rakentamisen suunnittelussa taustakarttana. Kantakartta sisältää kiinteistön ja ympäristön kantakartta-aineiston, jossa näkyvissä muun muassa:

  • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)
  • rakennukset
  • liikenneväylät
  • maaston tiedot
  • korkeustiedot (korkeuskäyrät ja korkeuspisteet vuodesta 2012 eteenpäin, ajantasaisemmat korkeustiedot tilattavissa erillisenä pistepilviaineistona)

Lähetetään dwg-tiedostomuodossa, joka on avattavissa esimerkiksi AutoCad-ohjelmistolla. Tilaa kantakartta-aineistoa.


Pistepilviaineisto (DWG-tiedosto)

Pistepilviaineistoa voidaan käyttää erilaisiin pinta- ja rakennusmallinnuksiin sekä maastomallien aineistona.


Keravalla on keväällä 2021 toteutettu laserkeilaus, joka sisältää luokitellun pistepilviaineiston 31 pist./m2 tiheydellä ETRS-GK25 tasokoordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Tarkkuusluokka RMSE=0.026. Lähetettävän aineiston pistepilviluokat:
2 – Maanpinta
11 – Tiealueet

Erikseen pyydettäessä saatavilla seuraavat pistepilviluokat:

1 – Default
3 – Matala kasvillisuus <0,20 m maanpinnasta
4 – Keskik. kasvillisuus 0,20 - 2,00 m
5 – Korkea kasvillisuus >2,00 m
6 – Rakennus
7 – Virheelliset matalat pisteet
8 – Mallin avainpisteet, model-key-points
9 – Vesialueet
12 – Peittoalueet
17 – Silta-alueet

Aineiston formaatti DWG, voidaan toimittaa myös las-tiedostoina pyydettäessä. Tilaa pistepilviaineistoa.


Kaavaote

Kaavaote sisältää kiinteistöä koskevat ajantasaiset asemakaavamääräykset ja niiden selitteet. Kaavaotetta käytetään ohjeistamaan rakentamisen suunnittelua. Lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona. Tilaa kaavaote.


Pohjakartanote

Pohjakartanote sisältää kiinteistön ja ympäristön pohjakartta-aineiston, jossa näkyvissä muun muassa:

  • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)

  • tilatun kiinteistön rajamitat ja pinta-ala

  • rakennukset

  • liikenneväylät

  • maaston tiedot

Lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona. Tilaa pohjakartanote.


Naapuritiedot

Naapuritiedot sisältävät ilmoitetun kiinteistön naapurikiinteistöjen omistajien tai vuokralaisten nimet ja osoitteet. Naapureiksi lasketaan rajanaapurit, vastapäiset ja vinottaiset joiden kanssa rajapyykit ovat kohdakkain. Tilaa naapuritiedot.


Kiintopisteet

Tasokiintopisteiden ja korkeuskiintopisteiden koordinaatteja on tilattavissa veloituksetta sähköpostiosoitteesta maastomittaus@kerava.fi. Osa kiintopisteistä on nähtävillä kaupungin karttapalvelussa kartta.kerava.fi. Kiintopisteet ovat tasokoordinaatistossa ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N-2000.

Rajamerkit

Tonttien rajamerkkien koordinaatit on tilattavissa veloituksetta sähköpostiosoitteesta mittauspalvelut@kerava.fi. Tilojen rajamerkit tilataan Maanmittauslaitokselta. Rajamerkit ovat tasokoordinaatistossa ETRS-GK25.


Päivitetty 20.06.2022 klo 13:44