Katujen ja liikenteen luvat ja lomakkeet

​​​Yleisten alueiden, kuten katujen, jalkakäytävien, pyöräteiden, katuviheralueiden ja puistoalueiden, käyttäminen edellyttää aina kaupungin hyväksyntää. Kaupunkitekniikka myöntää yleisillä alueilla työn tekemiseen tai alueen käyttöönottoon tarvittavat luvat ja valvoo niiden toteuttamista. Alueiden käytöstä peritään taksan mukaista korvausta käyttötarkoituksen mukaan.


Yleisten alueiden lupiin kuuluvat kaivutöiden katulupa, katulupa yleisellä alueella työskentelyä varten, sijoittamissopimus sekä yleisten alueiden käyttö mainontaa ja mainoksia sekä tapahtumia varten. Kaikki yleisten alueiden lupahakemukset otetaan sähköisesti vastaan Lupapiste.fi -palvelussa.

Kiinteistön alueelle hylätty ajoneuvo

Isännöitsijä, kiinteistön omistaja, haltija tai edustaja yrittää ensin omin keinoin saada omistajaa/haltijaa kiinni. Jos ajoneuvo ei tästä huolimatta siirry, perustellusta pyynnöstä kaupunki huolehtii myös yksityisen kiinteistön alueelle hylätyn ajoneuvon siirrosta. Siirtoa pyydetään Ajoneuvon siirtopyyntö -lomakkeella.


Vahingot katualueella

Kaupunki on velvollinen korvaamaan yleisillä alueilla tapahtuneita vahinkoja, jos kaupunki on laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuksiaan. Kaupunki on korvausvelvollinen myös silloin, jos se on omilla toimillaan aiheuttanut henkilöille tai omaisuuksille vahinkoja. Vahingonkorvauksia voi hakea erillisillä lomakkeilla. Jokainen hakemus käsitellään erikseen. Kaupunki ei korvaa vahinkoja ilman todistettuja kuluja eikä maksa etukäteen mahdollisesti syntyviä menoja. Aineellisia vahinkoja kaupunki korvaa joko rahallisesti tai rikottuja rakenteita korjaamalla.

Sattuneesta vahingosta on ilmoitettava välittömästi kaupunkitekniikan vikapäivystykseen, puh. 040 318 4140.

Vahingon kärsineen tulee täyttää vahingosta riippuen

liukastumisen ja kaatumisen korvausvaatimuslomake  

autovahingon korvausvaadelomake 

ja lähettää lomake kaupunkitekniikan toimialalle liitteineen ja valokuvineen joko sähköpostitse kaupunkitekniikka@kerava.fi tai postitse Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteeseen, kuoreen merkintä Kaupunkitekniikka/korvausvaatimus.

Liitteeksi vaaditaan:

  • karttapiirustus tarkasta vahinkopaikasta
  • valokuvat vahinkopaikasta
  • lääkärin lausunto / korjausarvio

Korvaushakemusta käsiteltäessä tarkistetaan tapahtumapaikka, vahinkoajankohta, olosuhteet sekä säätila. Tarvittaessa korvauksen hakijalta pyydetään lisätietoja. Kipu- ja särkykorvauksesta sekä pysyvän haitan korvausvaatimuksista pyydetään aina vakuutusyhtiön lausunto. Korvauspäätös lähetetään hakijalle kirjallisena.

Päivitetty 15.12.2021 klo 16:09