Keravan kaupungin avustukset järjestöille ja muille toimijoille

Keravan kaupunki voi myöntää erilaisia vuosi- ja kohdeavustuksia sekä tilatukia järjestöille ja muille toimijoille. Keravan kaupungin hallintosäännön mukaisesti avustusten myöntäminen on keskitetty vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnalle.

Avustuksia myönnetään eri perusteilla. Osa avustuksista myönnetään suorina toiminta-avustuksina (vuosiavustukset), osa toimintaan perustuvina avustuksina (kohdeavustukset) ja osa tilojen käyttöön perustuvina avustuksina (tilatuet).

Keravan kaupunki kehittää avustuskokonaisuuttaan vuosien 2019–2020 aikana. Osa muutoksista astuu voimaan jo vuonna 2020, mikä vaikuttaa muun muassa aikatauluihin ja hakukriteereihin. Vuonna 2020 suurin muutos koskee kulttuuriavustuksia sekä ammattitaiteilijoiden tukia.


Tietoa avustusten muuttumisesta ja avustusten hakemisesta
Kuulutus kaupungin avustuksista 2020
Kirje avustuksista keravalaisille järjestöille
Avustusperiaatteet
Liikuntapalvelun avustuskuulutus
Nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien avustusten lisähaku 2020


Vuonna 2020 hakuajat ovat seuraavat:
 
- Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset: tuotantotuet 31.1. ja 15.6. mennessä ja ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha 31.1. mennessä
- Liikuntapalveluiden kohdeavustukset 31.3. ja 31.10. mennessä
- Nuorisopalveluiden kohdeavustukset 28.2. mennessä
- Nuorisopalveluiden kohdeavustusten lisähaku 30.10. mennessä


Vapaa-ajan ja hyvinvointilautakunnan vuosiavustukset:

- Lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön 15.1. mennessä
- Nuorten kansainvälistymistuki 28.2. ja 31.8. mennessä
- Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki 28.2. mennessä
- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset 28.2. mennessä
- Yleishyödyllisten yhdistysten vuosiavustus 30.4. mennessä
- Veteraanijärjestöjen tuki

Jatkuva hakuaika:

- Nuorten idea-avustukset
- Harrastesetelit 1.1.–31.5.2020 ja 1.8.–30.11.2020
- Harrastustuki liikuntaseurojen ja taidekoulujen kautta
- Tammi- ja toukokuussa: Sinebrychoffin ja kaupungin harrastusstipendi 


Avustushakemusten toimittaminen

Avustushakemukset tulee toimittaa edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä osoitteeseen Keravan kaupunki, vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta, PL 123, 04201 Kerava tai Keravan kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@kerava.fi. Merkitse kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään haettavan avustuksen nimi.


Keravan kaupunki myöntää seuraavia avustuksia:

1) Avustukset nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille 

haettavissa 28.2.2020 mennessä, mahdolliset lisähaut erilliskuulutuksella

2) Avustukset kulttuurijärjestöille

Tuotantotuet ovat haettavissa 31.1.2020 ja 15.6.2020 mennessä. Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha on haettavissa 31.1.2020 mennessä.

3) Liikunta-avustukset
haettavissa 17.4.2020 ja 31.10.2020 mennessä

4) Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille
haettavissa 28.2.2020 mennessä.

5) Avustukset lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön
haettavissa 15.1.2020 mennessä

6) Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki
haettavissa 28.2.2020 mennessä

7) Keskushallinnon toimiala-avustukset

8) Harrastestipendi syksy 2020

hakuaika 11.5.2020–29.5.2020 (klo 16 mennessä)

9) Harrasteseteli 

hakuaika 1.1.–31.5.2020 ja 1.8.–30.11.2020

10) Kansainvälisyystuki

haettavissa 28.2.2020 ja 31.8.2020 mennessä 

11) Idea-avustus

jatkuva hakuaika

12) Harrastustuki lapsille ja nuorille
Avustus on jatkuvasti haettavissa. Vuoden 2020 tuki on haettava 31.12.2020 mennessä.


Avustuksia myönnettäessä avustuksia hakevia yhdistyksiä, seuroja ja yhteisöjä kohdellaan tasapuolisesti ja avustuksia myönnetään kaupunkitasoisten yleisten avustusperiaatteiden ja lautakuntien vahvistamien toimialojen omien avustusperiaatteiden ja käytänteiden mukaisesti.

Kaupungin yleisten avustusperiaatteiden mukaisesti avustettavan toiminnan tulee tukea kaupungin omaa palvelurakennetta ja kohdistua erityisesti lapsiin, nuoriin, vanhuksiin ja vammaisiin. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä toimijoille, joilta kaupunki ostaa toimintaa tai toimintaan, jota kaupunki itse tuottaa tai ostaa. Avustuksissa ja tukimuodoissa on huomioitu nuoriso-, liikunta-, poliittiset-, veteraani-, kulttuuri-, eläkeläis-, vammais- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Alla tarkemmat tiedot avustuksista kohteittain, niiden hakukriteerit sekä hakulomakkeet. Kaikkia avustuksia koskevat vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteet löydät tästä: Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteet.

Kaupunkitekniikan toimialalta on myönnetty vuoden 2016 loppuun asti korjausavustuksia. 1.1.2017 voimaan tulleen korjausavustuslain myötä korjausavustusten myöntäminen siirtyi kunnista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAan. Lisätietoa korjausavustuksista löydät ARAn internet-sivuilta.

 

1) Avustukset nuorisojärjestöille ja muille nuorten toimintaryhmille

Avustuksia myönnetään kohdeavustusten muodossa nuorisojärjestöille. Avustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien nuorisotoimintaan.  Kohdeavustukset ovat haettavina kerran vuodessa 28.2. mennessä, mahdolliset lisähaut erilliskuulutuksella.

Paikallinen nuorisoyhdistys on valtakunnallinen nuorisojärjestön paikallisyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita tai rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että yhdistyksellä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Nuorten toimintaryhmien tulee olla toiminut vähintään yhden vuoden yhdistyksen kaltaisesti ja toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Avustettavan hankkeen kohderyhmästä vähintään 2/3 on oltava alle 29-vuotiaita.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Toimitila-avustus: Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omistaman tai vuokraaman toimitilan käytöstä aiheutuviin menoihin. Toimitilan avustamisessa on otettava huomioon, missä määrin tilaa käytetään nuorisotoimintaan.
 • Koulutusavustus: Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä nuorisoyhdistyksen piiri- ja keskusjärjestön tai muun tahon koulutustoimintaan osallistumista varten.
 • Tapahtuma-avustus: Avustusta myönnetään koti- ja ulkomailla tapahtuvaan leiri- ja retkitoimintaan, ystävyyskuntayhteistyöhön perustuvan toiminnan avustamiseen, yhdistyksen järjestämän kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen ja ulkomaisten vieraiden vastaanottamiseen, piiri- ja keskusjärjestön järjestämään kansainväliseen toimintaan osallistumista varten, muun tahon järjestämään kansainväliseen toimintaan tai tapahtumaan erityisesti kutsuttuna osallistumista varten, tai kansainvälisen kattojärjestön järjestämään tilaisuuteen osallistumiseen.
 • Projektiavustus: Avustusta myönnetään kertaluonteisena esim. jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun tai nuorisotutkimuksen suorittamiseen.

Tarkemmat periaatteet vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa. Kaupungin hallintosäännön mukaan kohdeavustusten myöntämisestä päättää nuorisosihteeri.

Avustusperiaatteet
Hakemuslomake kohdeavustuksiin (avustukset nuorisojärjestöille).pdf
Kaupungin avustuksen tilityslomake.pdf


2) Avustukset kulttuurijärjestöille

 Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harjoittajille eli ammattitaiteilijoille ja ammattilaisryhmille, tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harrastajille ja kulttuuriyhdistyksille, sekä ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahana. Tuotantotuet ovat haettavina kaksi kertaa vuodessa, 31.1. ja 15.6. mennessä. Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha haetaan kerran vuodessa 31.1. mennessä.

Myönnettyjen apurahojen käyttäminen koronaepidemian aikana

Keravan kaupunki on päättänyt että jo myönnettyjä kulttuuripalveluiden kohde-avustuksia ei peritä takaisin, jos avustettava toiminta on koronaepidemian takia siirtynyt tai peruuntunut. Tarkemmat toimintaohjeet apurahansaajille ovat tulossa kevään aikana.

Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan mutta kuitenkin viimeistään 30.6.2021 mennessä. Myös avustuksen käyttötarkoituksen muutokset ovat mahdollisia matalalla kynnyksellä, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteiden puitteissa. Toisin sanoen hakija voi käyttää avustuksen alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaan tarkoitukseen, mutta avustettavaa toimintaa sopeutettaessa tai siirrettäessä on otettava huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteiden kanssa. Lisätietoja: Salla Laiho, p. 040 318 2002.

Kulttuuriavustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harjoittajat eli ammattitaiteilijat ja ammattilaisryhmät: 

 • esityksen, näyttelyn tai tapahtuman hankinta
 • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
 • tilaustyö
 • julkaisu-, koulutus- tai ohjaustoiminta

Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harrastajat ja kulttuuriyhdistykset:

 • esityksen tai tapahtuman hankinta
 • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
 • julkaisu- ja ohjaustoiminta

 Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha:

 • työskentelyapuraha voidaan myöntää taiteenharjoittajille työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen, jatkokoulutukseen sekä taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen 
 • työskentelyapurahan suuruus on enintään 3 000 euroa/hakija
 • vain Keravalla vakinaisesti asuville

Tarkemmat periaatteet vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa. Anomukset tehdään hakemuslomakkeelle ja toimitetaan postitse osoitteeseen Keravan kaupunki, Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, PL 123, 04201 Kerava tai sähköpostilla osoitteeseen vapari@kerava.fi.

Huom! Viimeisen hakupäivän postileima ei riitä vaan hakemusten tulee olla perillä viimeisenä hakupäivänä. Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.


Ammattitaiteilija_Tuotantotuki.pdf
Harrastajat_Tuotantotuki.pdf
Ammattitaiteilijat_Työskentelyapuraha.pdf


  

3) Liikunta-avustukset

Liikuntapalvelun kohdeavustuksia myönnetään liikunta-, urheilu- ja erityisryhmien järjestöjen liikunnan valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan. Liikunta-avustukset ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa: 31.3.2020 ja 31.10.2020 mennessä.

Liikunta-avustukset jakautuvat seuraavasti:

 • Liikuntatila-avustus: Myönnetään liikuntaseuroille liikuntatilojen vuokrauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen pois lukien kaupungilta vuokrattavat tilat.
 • Ohjaaja- ja valmentaja-avustus: Myönnetään nuorten valmennustoimintaan enintään 1–2 valmentajalle / enintään kaksi kertaa viikossa, 2,00 euroa / kerta. Laji ja valmennusryhmän suuruus vaikuttavat siihen, myönnetäänkö avustusta samassa harjoituksessa useammalle valmentajalle.
 • Tapahtuma-avustus: Myönnetään seurojen satunnaisten tapahtumien tai tilanteiden avustamiseen. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi seurojen ja järjestöjen vastuulle annetut huomattavat kilpailu- ja juhlatapahtumien järjestämistehtävät, kansainvälinen tapahtuma tai liikuntapalvelu järjestäjän pitkäaikaisen toiminnan yllättävät taloudelliset vaikeudet tai toiminnan lopettamisen uhka.
 • Uusimuotoisen toiminnan avustus: Myönnetään ensikertaisiin tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka edistävät seurojen uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
 • Valmentaja- ja toimitsijakoulutusavustus: Myönnetään valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutuksesta aiheutuneisiin osallistumis- ja matkakustannuksiin tai järjestön oman koulutustoiminnan kustannuksiin. Avustusta ei myönnetä ammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen
 • Vammaisliikuntatoiminnan avustus: Myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä järjestöjen vammaisliikuntatoiminnasta aiheutuviin kuluihin.
 • Urheilijan stipendi: Avustusta myönnetään keravalaisille valtakunnallisesti tai kansainvälisesti menestyneille urheilijoille. Minimivaatimuksena on SM-mitali tai maajoukkue-edustus. Etusija stipendiavustuksen saamisessa on nuorilla, alle 20-vuotiailla urheilijoilla sekä henkilöillä, jotka eivät ole aikaisemmin ko. avustusta saaneet.
 • Matalan kynnyksen toiminnan avustus: Avustusta myönnetään liikuntaseuroille toimintaan, jolla mahdollistetaan lasten ja nuorten tutustuminen toimintaan.

Hakemuksiin tulee liittää seuraavat liitteet:

- yhdistysrekisteriote
- yhdistyksen säännöt
- viimeisimmän kokouksen allekirjoitettu pöytäkirja 
- tilinpäätös
- toimintakertomus
- tilintarkastuskertomus
- toimintasuunnitelma
- talousarvio
- jäsenmäärät kotikunnittain
- taustatietolomake
- kuitit aiheutuneista kuluista

 

Tarkemmat periaatteet vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa.

Taustatietolomake.pdf

Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet.pdf
Liikuntatila-avustushakemus.pdf
Hakulomake ohjaaja- ja valmentaja-avustukseen.pdf
Hakulomake tapahtuma-avustukseen.pdf
Hakulomake uusimuotoisen toiminnan avustukseen.pdf
Hakulomake valmentaja- ja_toimitsijakoulutusavustukseen.pdf
Hakulomake vammaisliikuntatoiminnan avustukseen.pdf
Hakulomake nuorten stipendiavustukseen.pdf
Hakulomake matalan kynnyksen toiminnan avustukseen.pdf

 

4) Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille

Keravan kaupunki myöntää avustuksia sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille. Avustukset myönnetään järjestöjen toimintaan. Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille ovat haettavissa huhtikuussa, hakuaika kuulutetaan erikseen alkuvuodesta.

Avustuksia myönnettäessä korostetaan kaikkein heikoimmassa asemassa (sairaus, sosiaalisen tuen tarve) olevien asemaa. Ikä ei sinällään ole peruste avustuksia myönnettäessä. Päätöksen perusteena painoarvoa annetaan erityisesti toiminnan ennaltaehkäisevälle luonteelle sekä toiminnan laajuus ja monipuolisuus huomioon ottaen. Avustusta ei myönnetä yhdistyksen tai järjestön hallinnollisiin kuluihin.

Hakemuksessa hakijan tulee ilmoittaa, miten toiminta:
1. edistää keravalaisten hyvinvointia
2. ehkäisee keravalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia
3. auttaa ongelmia kohdanneita keravalaisia ja heidän perheitään

Hakijan on hakemuksessa pystyttävä kuvailemaan vähintään kahteen kohtaan konkreettisia toimia. Lisäksi hakemuksesta on käytävä selkeästi ilmi, kuinka paljon toiminnan piirissä on keravalaisia.

Soteavustuksen hakulomake

 

5) Avustukset lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön

Keravan kaupunki avustaa kaupungissa toimivia rekisteröityjä yhdistyksiä. Avustuksia voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös sellaisille ylikunnallisille yhdistyksille, joiden toiminnan luonne perustuu kuntien rajat ylittävään yhteistyöhön. Avustukset ovat haettavissa 15.1.2020 asti.

Avustuksia myönnetään yhdistyksille, joiden toiminta vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan hyväksymien perusteiden lisäksi:

 • vähentää lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista
 • lisää perheiden hyvinvointia
 • auttaa ongelmia kohdanneita keravalaisia ja heidän perheitään. 
Yhdistysten lasten ja nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevä työ sekä toiminnan vaikuttavuus ovat avustuksen myöntämiskriteerejä. 

 

Kaupunki haluaa kannustaa yhdistyksiä toiminnan kehittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin. Avustuksen myöntämiskriteerejä ovat myös se, miten avustuksen käyttötarkoitus toteuttaa Keravan kaupungin strategiaa, miten toiminta edistää kaupunkilaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä miten toiminnan vaikutuksia arvioidaan. Hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi, kuinka paljon toiminnan piirissä on keravalaisia (erityisesti, jos kyseessä ylikunnallinen tai valtakunnallinen toiminta).

Kuulutus ennaltaehkäisevästä työstä.pdf
Kerava_avustushakemus_ennaltaehkäisevä.pdf

6) Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki

Keravalaisille eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöille myönnetään avustusta kokoontumistilojen vuokraamiseen. Tilatukea haetaan erillisellä lomakkeella. Tilatuki on haettavissa kerran vuodessa, 28.2. mennessä. Lautakunnan päätöksellä voidaan toteuttaa saman vuoden aikana tilatukien lisähaku, mikäli budjetti sen sallii. 

Tilatukea myönnetään toiminnan laajuuden perusteella, kyseisen vuoden arvioituihin tilavuokriin. Käyttämistään tiloista järjestöt maksavat palveluntarjoajan ilmoittaman tuntihinnan mukaisen tilavuokran toteutuneen tilojen käytön perusteella. Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta edellyttää, että tilatukea saanut yhdistys toimittaa selvityksen erillisellä tilityslomakkeella maksetuista tilavuokrista vapaa-aikapalveluille viimeistään seuraavan tilatukihaun yhteydessä.

Tilatukien hakulomake
Tilatukien selvityslomake

 

7) Keskushallinnon toimialan avustukset

Keravan kaupungin keskushallinto myöntää yleishyödyllisiä avustuksia yhdistyksille ja järjestöille. Avustusmäärärahaa on vuonna 2020 käytettävissä vain veteraanijärjestöjen avustuksiin sekä Valkosipulifestivaalin tukemiseen. Keskushallinto noudattaa avustusten myöntämisessä kaupungin yleisiä avustusperiaatteita. Keskushallinnon toimialan avustukset ovat haettavissa huhtikuussa, hakuaika kuulutetaan erikseen alkuvuodesta.

8) Harrastestipendi syksy 2020

Keravan kaupunki ja Sinebrychoff tukevat keravalaisia lapsia ja nuoria harrastestipendillä. Meille on tärkeää, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kehittää itseään jonkin harrastuksen parissa. Onnistumisen kokemukset antavat itseluottamusta, ja harrastuksen parista voi löytää uusia kavereita. 

Harrastestipendiä voi hakea syksyksi 2020 harrastukseen 7–17-vuotias keravalainen nuori (1.1.2003–31.12.2013 syntyneet). Se on tarkoitettu ohjattuun harrastetoimintaan esimerkiksi urheiluseurassa, järjestössä, kansalaisopistossa tai taideoppilaitoksessa. Valintaperusteina ovat mm. lapsen ja perheen taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset olosuhteet. 

Harrastestipendin hakuaika on 11.5.2020–29.5.2020 (klo 16).  Voit tulostaa hakulomakkeen alta. Voit myös hakea paperisen hakulomakkeen asiointipisteestä (Kultasepänkatu 7). 


Päätökset ilmoitetaan kaikille hakijoille kesäkuussa 2020. Stipendi laitetaan maksuun elokuussa 2020. 
 
Lisätietoja: 
Vs. ​liikuntapalvelujohtaja
Marjaana Risku
p. 040 318 2246

9) Harrasteseteli

Harrasteseteli on keravalaisille 13–29-vuotiaille nuorille suunnattu avustus. Harrasteseteliä voi käyttää mihin tahansa säännölliseen, järjestettyyn tai omaehtoiseen harrastustoimintaan tai harrastusvälineisiin. Harrastesetelin hakuaika on 1.1.–31.5.2020 ja 1.8.–30.11.2020. Hakemuksia käsitellään jo hakuaikana. 

Avustuksen suuruus on enimmillään 200 euroa. Tukea myönnetään sosioekonomisin perustein. Avustus on harkinnanvarainen. Huomaa, että jos olet saanut saman kauden aikana harrastestipendin, et ole oikeutettu harrasteseteliin.

Avustusta ei ensisijaisesti makseta rahana hakijan tilille, vaan avustettavat kulut tulee laskuttaa Keravan kaupungilta tai toimittaa tosite tehdyistä hankinnoista Keravan kaupungille.

Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen,  p. 040 318 4073


10) Kansainvälisyystuki

Keravan kaupunki avustaa keravalaisia nuoria tavoitteelliseen harrastetoimintaan liittyvissä ulkomaanmatkoissa. Avustusta voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että yhdistyksille matka- ja majoituskuluihin.
 
Avustuksen kriteereinä ovat:
- hakija/matkustajat ovat 13–20-vuotiaita keravalaisia nuoria
- matka on harjoittelu-, kilpailu- tai esiintymismatka
- harrastettavan toiminnan tulee olla tavoitteellista
 
Avustusta haettaessa on annettava selvitys matkan luonteesta, matkan kuluista sekä harrastamisen tasosta ja tavoitteellisuudesta.
 
Myöntämisen kriteereinä ovat yhdistyksillä harrastamisen tavoitteellisuus, menestyminen harrastuksessa, osallistuvien nuorten määrä sekä toiminnan vaikuttavuus. Yksityisillä myöntämisen kriteereinä ovat harrastamisen tavoitteellisuus ja menestyminen harrastuksessa.
 
Avustusta ei myönnetä täysimääräisesti matkan kuluihin.
 
Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen,  p. 040 318 4073
 
Kaikki hakemukset tulee lähettää 28.2.2020 (ja syksyllä 31.8.) mennessä.


11) Idea-avustus

Hae avustusta omaehtoiselle toiminnallesi!

Idea-avustus on nuorten ryhmille tarkoitettu avustus. Avustusta voidaan myöntää kertaluonteisesti nuorten itse järjestämään, omaehtoiseen toimintaan. Toiminnalla tulee edistää nuorten osallisuutta, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä tai harrastamista.

Rahaa myönnetään enintään 500 € / ryhmä. Idea-avustusta voivat hakea kaikki 10–29-vuotiaat keravalaiset nuoret. Hakijoiden tulee nimetä joku 18 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö, ja alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus allekirjoitettuna. Hakijana ei voi olla seura tai järjestö ja avustus voidaan myöntää vain sellaiseen toimintaan, johon ryhmä ei saa avustusta muulta taholta. Avustusta haetaan täyttämällä hakemuslomake ja toimittamalla se nuorisosihteerille.

Idea-avustusta voi hyödyntää esimerkiksi toimintavälineiden hankkimiseen, vuokrakuluihin, osallistumismaksujen kattamiseen tai tapahtuman jne. markkinointimateriaalin tuottamiseen. Avustusta ei ensisijaisesti makseta rahana hakijan tai yhteisön tilille, vaan avustettavat kulut tulee laskuttaa Keravan kaupungilta tai avustettavat tarvikkeet tulee hankkia kaupungin toimesta. Avustusta voidaan myöntää vain avustuspäätöksen jälkeen syntyviin kuluihin. Avustushaku on jatkuva ja avustusta voidaan myöntää määrärahan puitteissa.

Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen,  p. 040 318 4073

Idea-avustushakemus.pdf


12) Tuki lasten ja nuorten harrastamiseen 

Avustusta myönnetään vähävaraisten 7–20-vuotiaiden keravalaisten lasten ja nuorten harrastamiseen liikuntaseuroissa ja taidekouluissa.  Avustusta voi saada kerran puolessa vuodessa ja se voi olla tapauskohtaisesti 30–100 % vuosittaisesta harrastamisen kustannuksesta. Tuki maksetaan suoraan seuroille tai taidekouluille.

Tuesta kiinnostuneen nuoren / perheen tulee täyttää hakemus ja toimittaa se seuran tai taidekoulun yhteyshenkilölle loppuun täytettäväksi.

Avustus on jatkuvasti haettavissa. Vuoden 2020 tuki on haettava 31.12.2020 mennes-sä. 

Harrastustukihakemus


Päivitetty 22.10.2020 klo 08:22