Aloitteet

​Keravan kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Aloitteen voi lähettää postitse osoitteeseen Keravan kaupunki, PL 123, 04201, tai viedä Sampolan palvelukeskukseen Asiointipisteeseen (Kultasepänkatu 7), tai lähettää sähköpostilla ao. toimialan kirjaamoon (https://www.kerava.fi/palvelut/päätöksenteko-ja-hallinto/kirjaamo-ja-arkisto).

Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös oikeusministeriön ylläpitämän Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta.

Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa.

Päivitetty 10.08.2022 klo 09:33