Uutiset

Yläkouluun ilmoittautuminen 19.11.–10.12.2018

22.10.2018 klo 09:35

Kaikkien syksyllä 2019 seitsemännelle (7.) luokalle siirtyvien oppilaiden tulee ilmoittautua yläkouluun. 

Ilmoittautumien tapahtuu Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika on 19.11.–10.12.2018.

Keravalla asuvien tällä hetkellä 6. luokalla olevien oppilaiden kotiosoitteeseen on postiettu viikolla 44 kuudesluokkalaisen opas, joka sisältää tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta sekä muuta tärkeää tietoa yläkouluun siirtymisestä.

Pääsääntöisesti yläkouluun siirtyville tehdään ensisijainen oppilaaksiottopäätös koulumatkan pituuden perusteella. Huoltaja voi vedota ilmoittautumisen yhteydessä terveydellisiin syihin tai sisarusperusteeseen koulupaikan saamiseksi muusta kuin lähikoulusta. Ilmoittautumisen yhteydessä on tärkeää ilmoittaa myös, mikäli perheellä on tiedossa muutto ennen yläkouluun siirtymistä, oppilas haluaa jatkaa ruotsinkielisessä perusopetuksessa tai oppilaalle haetaan paikkaa muun kunnan koulusta.

Päätös oppilaan tulevasta yläkoulusta tiedotetaan huoltajille 29.3.2019. Tulevaa koulua koskeviin tiedusteluihin ei voida vastata ennen tätä.
 

Ruotsinkielinen opetus yläkoulussa

Svenskbacka skolan oppilaiden vuosiluokkien 7. –9. ruotsinkielinen opetus järjestetään huoltajan valinnan mukaan Sipoon Kungsvägen skolassa tai Vantaan Helsinge skolassa. Huoltaja tekee valinnan ja ilmoittaa siitä yläkouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
 

Painotusluokille hakeminen

Huoltaja voi halutessaan hakea oppilaalle paikkaa painotusluokalta yläkouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Haku tapahtuu Wilmassa ja hakuaika on 19.11.–10.12.2018.

Oppilaat valitaan painotusluokille soveltuvuuskokeen perusteella. Kutsu painotetun opetuksen soveltuvuuskokeeseen lähetetään Wilman kautta ennen joulua, viimeistään 21.12.2018. Soveltuvuuskokeet järjestetään 9.–16.1.2019.

Muuhun kuin lähikouluun hakeminen

Sen jälkeen, kun oppilaalle on osoitettu lähikoulu, huoltaja voi halutessaan hakea oppilaalle koulupaikkaa toisesta yläkoulusta. Tätä kutsutaan toissijaiseksi oppilaaksiotoksi. Kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita, jos opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja tai niitä on vapautumassa sen takia, että oppilaita hakeutuu muihin kouluihin.

Myös toissijaisia oppilaspaikkoja haetaan Wilman kautta. Hakuaika on 1.–12.4.2019.

Päivitetty 19.11.2018 klo 13:31