Usein kysyttyä uudistuksesta

​Täältä löydät usein kysyttyjä kysymyksiä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueesta. Voit esittää omia kysymyksiäsi sivun alareunasta löytyvällä lomakkeella. 

Yleiset kysymykset

"Mitä uudistus tarkoittaa Vantaan ja Keravan osalta?" – Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksessa Vantaan ja Keravan alue muodostaa yhteisen hyvinvointialueen, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen. Hyvinvointialue ottaa vastuulleen alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen Vantaan ja Keravan kaupungeilta sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Samalla kehitetään myös sosiaali- ja terveyspalveluita. 

Henkilöstö

”Työskentelen nykyisin Keravan kaupungilla. Miten työpaikkani käy?” – Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen työntekijät, opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä työskentelevät, joiden työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tukitehtäviä,siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.1.2023. Työsuhteet jatkuvat keskeytyksettä ja esim. ansaitut lomat pysyvät ennallaan. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallinto

”Kuka päättää jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluistani?” – Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta johtaa aluevaaleissa demokraattisesti valittu aluevaltuusto. Aluevaalien lisäksi alueen asukkaat pääsevät vaikuttamaan alueen palveluihin esim. nuoriso- ja vammaisneuvostojen kautta. 

”Mistä hyvinvointialueen rahoitus tulee?” – Hyvinvointialueen rahoitus tulee pääosin valtiolta. Hyvinvointialueilla ei ainakaan niiden toiminnan alussa ole verotusoikeutta. 

”Miten käy Vantaan ja Keravan kaupungeille?" – Vantaan ja Keravan kaupungit pysyvät itsenäisinä ja toimivina kaupunkeina. Hyvinvointialue vastaa vain alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä, muut kaupunkien nykyiset toiminnot pysyvät kaupungeissa jatkossakin. 

"Mistä löydän aluevaltuuston ja muiden mahdollisten hyvinvointialueen toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä kokousaikataulun?"– Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen eri päättävien elimien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä 16.2.2022 alkaen. Ennen 16.2.2022 pidettyjen kokousten asiakirjat löytyvät täältä

"Mitkä ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutettujen sähköpostiosoitteet?" – Aluevaltuutettujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakehyva.fi. Lista aluevaltuutetuista löytyy täältä.

"Miten hyvinvointialueen avointa dataa kerätään ja mistä mm. potilasjärjestöt löytävät sen?" - Avointa dataa kerätään hyvinvointialueen toiminnasta pääosin erilaisten järjestelmien kautta. Esimerkiksi potilas- ja asiakastietojärjestelmästä tai taloushallinnon järjestelmästä. Myös mm. Kela ja Valvira keräävät hyvinvointialueen toiminnasta tilastoja. Avoimen datan tulee aina asiakas- ja potilastiedossa olla aggregoitua eli käytännössä anonymisoitua, koska ensisijaisesti tietoa esimerkiksi potilaista ja asiakkaista voi käyttää vain potilaiden tai asiakkaiden asioiden hoitoon esimerkiksi ammattilaisten toimesta. Näitä aggregoituja tilastoja kootaan ja toimitetaan mm. THL:llään hoitoilmoitusjärjestelmän, talousraportoinnin ja erilaisten kyselyiden toimesta. Näitä avoimia tilastoja pääsee katsomaan hyvinvointialuekohtaisesti mm. seuraavista linkeistä: KUVA-mittaristo, THL:n tilastot, sotkanet.fi, THL:n tietokantaraportit, terveytemme.fi

Palvelut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

”Mistä saan jatkossa tarvitsemani sosiaali- ja terveyspalvelut?” – Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Vantaan ja Keravan hyvinvointialue nykyisten kaupunkien asemesta. Palvelut kuitenkin pysyvät molempien kaupunkien alueella lähellä asukasta. 

"Onko palvelujen suunnitteluun ja kehitykseen otettu mukaan myös paikallisia yrityksiä ja niiden edustusta?" – Vielä syksyyn 2021 mennessä yrityksiä ei ole pystytty ottamaan systemaattisesti mukaan kehitystyöhön. Tällä hetkellä hyvinvointialueen osallisuusohjelmaa vasta suunnitellaan ja sen puitteissa myös yritykset ja oppilaitokset pyritään saamaan mukaan hyvinvointialueen toiminnan valmisteluun kattavasti. 

"Säilyvätkö nykyiset sairaalat ja terveyskeskukset Vantaa/Kerava alueella entisellään, vai erikoistuvatko jotkut terveysasemat omille erikoisaloilleen?" – Uudistuksen myötä terveyskeskukset siirtyvät hyvinvointialueelle nykyisellään. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia terveyskeskusten erikoistumisesta. Peijaksen sairaalaan suunnitellaan uutta vuodeostastoa, joka valmistunee v. 2027-2029. Tämä saattaa muuttaa jonkin verran toimintaa nykyisestä. 

"Miten muutos vaikuttaa erikoissairaanhoidon palveluihin? Kaikkia erikoisalojahan ei esim. Peijaksesta löydy." – Erikoissairaanhoidosta vastaa jatkossakin HUS. Uudistuksen myötä HUS siirtyy kaikkien Uudenmaan alueen hyvinvointialueiden sekä Helsingin kaupungin omistukseen ja siitä tulee HUS-yhtymä. 

"Keravalla toimii upeasti ainakin hammashoito, HUSlab, hoitotarvikejakelu (ei pihdata, jotta ihmiset hoitaa itseään ja säästöä tulee sairaanhoitokuluissa), diabeteslääkäri-hoitajapari (tuntevat potilaansa pitkältä ajalta ja ovat muutenkin rautaisia ammattilaisia). Voiko uusi hyvinvointialue ottaa näistä mallia, vaikka esim. Facebookissa toiminta näyttää kovin Vantaa-vetoiselta? En nähnyt yhtään keravalaista yhteyshenkilöä, kaikissa oli osoite @vantaa.fi."– Kerava on vahvasti mukana hyvinvointialueen ja sen palveluiden valmistelutyössä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluita suunniteltaessa molempien kaupunkien hyvistä käytännöistä otetaan mallia. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue päätti 18.8.2021 kokouksessaan hyvinvointialueen valmisteluvaiheen hallinnoijaorganisaatioksi Vantaan. Tästä syystä hyvinvointialueen työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa @vantaa.fi. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ICT-valmistelutyön edetessä hyvinvointialueelle saadaan omat verkkosivut sekä henkilöstön sähköpostiosoitteet. 

"Kehitysvammaisten palveluista olen huolissani molempien kuntien osalta. Ettehän unohda ihmisiä, jotka eivät pysty/osaa ajaa omia etujaan? Heidän asiat ovat vähintään yhtä huonossa jamassa, kuin vanhusten."– Kehitysvammaiset ovat tärkeä kohderyhmä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluita suunniteltaessa. Hyvinvointialue asettaa myös vammaisneuvoston varmistamaan tämän ryhmän osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuden toteutumisen, muiden osallisuuskanavien ohella. 

"Miten perhekeskuksen johtaminen on järjestetty?" – Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaatiorakennetta ei ole vielä päätetty. Perhekeskukset kuuluvat hyvinvointialueelle siirtyviin palveluihin, joten myöskään perhekeskusten johtamismallia ei ole päätetty. Erilaiset avoimet kohtaamispaikat pidetään jatkossakin alueen järjestöjen ja muiden toimijoiden sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteistoimintana, jossa koordinaatiovastuu sovitaan yhdessä. 

Aluevaalit

"Milloin aluevaalit pidetään?"– Suomen ensimmäiset aluevaalit pidettiin 23.1.2022. Vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Jatkossa aluevaalit pidetään yhdessä kuntavaalien kanssa ja seuraavat alue- ja kuntavaalit pidetään v. 2025. 

"Mistä aluevaaleissa äänestetään?"– Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueille aluevaltuutetut, jotka muodostavat aluevaltuuston neljän vuoden toimikautensa ajaksi. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin ja päättää mm. siitä, miten hyvinvointialueen budjetti jaetaan ja mihin suuntaan hyvinvointialuetta kehitetään. 

"Paljonko aluevaltuuston ja hallituksen jäsenen palkka on?" – Hyvinvointialue päättää luottamushenkilöiden kokouspalkkioista. Vantaan ja Keravan osalta näitä ei ole vielä päätetty. 

"Mistä löydän mitä aluetta ehdokas edustaa, onko Vantaan vai Keravan ehdokas, asuinpaikka Montako jäsentä valitaan ja montako Vantaalta tai Keravalta?" – Hyvinvointialue on kunnista erillinen toimija, joten aluevaltuustoon valittavat valtuutetut edustavat Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta, eivät Vantaata tai Keravaa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle valitaan yhteensä 69 aluevaltuutettua. Aluevaltuutetuille ei ole kuntakohtaisia kiintiöitä, vaan valtuutetut valitaan koko hyvinvointialueen alueelta. 

"Kuinka monta aluevaltuutettua vaaleissa valitaan?" – Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle valitaan yhteensä 69 aluevaltuutettua. 

"Miksei äänestystä voi tehdä netissä vahvasti tunnistautumalla, kun huomioidaan vallitseva koronatilanne?"– Aluevaaleissa verkkoäänestystä ei ole käytössä. Palautetta ja kysymyksiä vaaleista voi lähettää vaalit.fi-sivustolla

Uudistuksen valtakunnallisen sivuston usein kysytyt kysymykset löydät täältä.

Lähetä oma kysymyksesi!

Voit lähettää oman kysymyksesi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelusta oheisen linkin kautta: Lähetä kysymyksesi.

Päivitetty 01.08.2022 klo 14:38