Smart City

​Kaupungin tavoitteena on vähentää energiantuotannon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotavoitteen toteuttamiseksi kaupunki on liittynyt kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen ja laatii sopimuksen edellyttämän kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) vuoden 2020 aikana. Lisäksi kaupunki osallistuu Euroopan komission rahoittamaan viisivuotiseen MAtchUP-hankkeeseen.


Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus sekä SECAP

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on maailman laajin ilmasto- ja energiatoimenpiteiden ohjelma, jossa eurooppalaiset paikallishallinnot sitoutuvat vapaaehtoisesti EU:n asettamiin päästövähennyksiin sekä laativat toimenpidesuunnitelman päästövähennysten saavuttamiseksi. Samalla kaupunki valmistautuu valtion lähitulevaisuudessa asettamiin ilmastotavoitteisiin hiilineutraalin Suomen osalta. 


Kaupungin strategiaa toteuttavat käytännön toimenpiteet kohdistuvat uusiutuvan ja päästöttömän energiantuotannon lisäämiseen, energiankulutuksen vähentämiseen sekä liikenteen päästöjen vähentämiseen, sillä ne muodostavat merkittävän osan Keravan hiilidioksidipäästöistä. Tärkeätä on myös kaupunkiorganisaation hiilijalanjäljen pienentäminen sekä keravalaisten kannustaminen ilmastotekoihin. 


SECAP-sopimuksen mukaisten toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat kaupungin eri toimialojen edustajat ja sidosryhmät, kuten Keravan Energia. Toimenpiteiden suunnittelu on aloitettu syksyllä 2019.


MAtchUp-hanke

MAtchUP-hankkeen tarkoituksena on testata ja monistaa hyviä ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä liittyen muun muassa liikkumiseen sekä energiankäyttöön ja -tuotantoon sekä kehittää näihin liittyvien järjestelmien älykkyyttä. Hankkeeseen osallistuvat seitsemän eurooppalaista kaupunkia toimivat edelläkävijöinä kehittäessään ja kokeillessaan eri toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.


Vuonna 2017 alkaneessa MAtchUP-hankkeessa toimenpiteitä kehittämässä ja kokeilemassa ovat Keravan lisäksi Dresden, Valencia, Antalya, Ostend, Herzliya ja Skopje. Hanke saa rahoituksen Euroopan komissiolta ja rahoituksen saamisen edellytyksenä oli liittyminen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen sekä SECAP-toimintasuunnitelman laatiminen.


MAtchUpissa toimenpiteet jakaantuvat neljään kokonaisuuteen
Energia-kokonaisuudessa etsitään lisää uusia energiaratkaisuja, ja tavoitteena on parantaa rakennuksien energiatehokkuutta, tehostaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä energiantuotannossa sekä ottaa käyttöön energianhallintajärjestelmiä, jotka yhdistetään energian varastointijärjestelmiin.


Liikkuminen-kokonaisuudessa etsitään ratkaisuja helppoon liikkumiseen. Käyttöön otetaan sekä ihmisten että tavaroiden kuljettamiseen uusia sähköisen liikkumisen ratkaisuja. Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat sähköautojen käytön lisääminen, latausasemien käyttöönotto sähköpyörille, -autoille ja -busseille sekä eri liikkumismuotojen yhdistäminen strategisesti.


IT-kokonaisuudessa kehitetään tietoteknisiä ratkaisuja, jotka parantavat kaupunkisuunnittelua, infrastruktuurin ohjausta ja ylläpitoa sekä rakennusten energiatuotannon ja liikenteen ratkaisujen käyttöä.


Asukkaat-kokonaisuudessa osallistetaan asukkaita ja yrityksiä suunnitteluun sekä tehdään yhteistyötä naapurikaupunkien ja muiden suomalaisten Smart City -kaupunkien kanssa.


Ota yhteyttä

Ilmasto-ohjelmapäällikkö
Johanna Kuusisto
puh. 040 318 2859
johanna.kuusisto@kerava.fi


Päivitetty 16.03.2021 klo 17:19