Sisäilmaongelmien ratkaiseminen

​Kaupungin kiinteistöissä havaitut sisäilmaongelmat voivat johtua monista eri syistä, minkä takia ongelmien ratkaisu edellyttää eri toimialojen ja osaajien yhteistyötä. Kiinteistöjen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi kaupungilla on valtakunnalliseen ohjeistukseen perustuva vakiintunut toimintamalli, jonka voi jakaa viiteen eri vaiheeseen.

 

1. Sisäilmaongelman havaitseminen

Sisäilmaongelmien varhainen havainnointi ja niiden ilmoittaminen on jatkotoimenpiteiden kannalta erittäin tärkeää. Keravalla ilmoituksen sisäilmaongelmasta voi tehdä kaupungin työntekijä tai kiinteistön muu käyttäjä täyttämällä sisäilmailmoituslomakkeen, joka menee automaattisesti kaupungin kiinteistöistä vastaavalle kaupunkitekniikan toimialalle ja tiedoksi työsuojeluvaltuutetulle.


Jos ilmoituksen tekijä on kaupungin työntekijä, niin ilmoituslomakkeeseen täytetään myös lähiesimiehen tiedot. Ilmoitus menee suoraan lähiesimiehelle ja saatuaan tiedon ilmoituksesta, lähiesimies on yhteydessä omaan esimieheensä, joka on yhteydessä toimialajohtoon. Lähiesimies myös tarvittaessa huolehtii työntekijän ohjaamisesta työterveyshuoltoon, joka arvioi sisäilmaongelman terveydellistä merkitystä työntekijän terveyden kannalta.


Jos ilmoituksen tekijä ei ole kaupungin työntekijä, kaupunki kehottaa olemaan tarvittaessa yhteydessä terveyskeskukseen, kouluterveydenhuoltoon tai neuvolaan terveyteen liittyvissä asioissa.

 

2. Kiinteistöhuollon tai kaupunkitekniikan alustava tarkastus

Ilmoituksen saatuaan kiinteistöhuolto tai kaupunkitekniikan toimiala käy tarkastamassa ilmoituksessa mainitun kiinteistön tai tilan aistinvaraisesti sekä ilmanvaihtokoneiden toimivuuden. Mikäli ongelma on heti ratkaistavissa, kiinteistöhuolto tai kaupunkitekniikka tekevät tarvittavat korjaustoimenpiteet.


Tarvittaessa kaupunkitekniikka voi tehdä kiinteistöissä myös alustavia tutkimuksia, joita ovat kosteuskartoitus pintakosteusosoittimella, jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta siirrettävien antureiden avulla ja lämpökuvaus. Alustavien tutkimusten avulla voidaan löytää ratkaisu koettuihin ongelmiin.


Kaupunkitekniikka raportoi sisäilmatyöryhmälle tarkastuksesta ja sen tuloksista, joiden pohjalta sisäilmatyöryhmä päättää mihin toimenpiteisiin ryhdytään: seurataanko tilannetta, jatketaanko tutkimuksia vai onko ongelma korjattu, jolloin prosessi lopetetaan. Sisäilmatyöryhmä käsittelee kaikki ilmoitukset ja käsittelyä voi seurata sisäilmatyöryhmän muistioista.

 

3. Kuntotutkimusten teettäminen

Jos kiinteistön sisäilmaongelmat jatkuvat ja sisäilmatyöryhmä päättää, että kiinteistön tutkimuksia jatketaan, kaupunkitekniikan toimiala teettää kiinteistön tekniseen kuntoon liittyvät selvitykset sekä sisäilman laadun tutkimukset. Kuntotutkimusten aloittamisesta viestitään kiinteistön käyttäjille.

 

4. Jatkotoimenpiteistä päättäminen

Kuntotutkimusten tulosten perusteella sisäilmatyöryhmä arvioi jatkotoimenpiteiden tarpeen tekniseltä ja terveydelliseltä kannalta. Kuntotutkimusten tuloksista sekä jatkotoimenpiteistä viestitään kiinteistön käyttäjille.


Mikäli jatkotoimenpiteisiin ei ole tarvetta, kiinteistön sisäilmaa tarkkaillaan ja arvioidaan. Jos jatkotoimenpiteisiin ryhdytään, kaupunkitekniikan toimiala teettää kiinteistölle korjaussuunnitelman sekä tarvittavat korjaukset. Korjaussuunnitelmasta ja tehtävistä korjauksista sekä niiden aloittamisesta viestitään kiinteistön käyttäjille.

 

5. Seuranta ja jälkihoito

Korjausten valmistumisesta viestitään kiinteistön käyttäjille. Sisäilmatyöryhmä päättää millä tavoin kiinteistöä seurataan sekä toteuttaa seurannan sovitulla tavalla. 


 

 

Kurkelan koulun vanhan osan korjaussuunnitelman mukaiset korjaustyöt ovat alkaneethttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/kurkelan-koulun-vanhan-osan-korjaussuunnitelman-mukaiset-korjaustyot-ovat-alkaneetKurkelan koulun vanhan osan korjaussuunnitelman mukaiset korjaustyöt ovat alkaneet​Kurkelan koulun vanhan osan kuntotutkimusten pohjalta tehty korjaussuunnitelma on valmistunut, ja suunnitelman mukaiset korjaustyöt on jo aloitettu kahdessa luokkahuoneessa. Korjaustöitä jatketaan myös muissa vanhan osan tiloissa. Tavoitteena on, että kuntotutkimuksissa havaitut puutteet saadaan korjattua korjaussuunnitelman mukaisesti kesän 2020 aikana.30.3.2020 6:10:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Koululaiset.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Jäähallin kuntotutkimukset valmistuneet: kylmäjärjestelmä uusitaan ja odotettujen tulosten pohjalta suunnitellaan korjauksiahttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/jäähallin-kuntotutkimukset-valmistuneetJäähallin kuntotutkimukset valmistuneet: kylmäjärjestelmä uusitaan ja odotettujen tulosten pohjalta suunnitellaan korjauksiaJäähallin ikään nähden tulokset olivat odotettuja: tutkimuksissa löydettiin jäähalleille ominaista kosteusrasitusta, korjaustarvetta kattorakenteissa ja kylmäjärjestelmässä sekä parannettavaa hallin ilmanvaihdossa. Tutkimustulosten perusteella on käynnistetty korjaussuunnittelut. Korjaussuunnitelmien pohjalta tehtävät korjaukset on suunniteltu alkamaan vuonna 2020 ja niitä varten on varattu miljoona euroa. Jäähallin käyttö jatkuu toistaiseksi normaalisti.10.2.2020 10:15:00<img alt="" src="/PublishingImages/Liikunta ja urheilu/jäähalli.JPG?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Radonmittaukset alkavat kaupungin uusissa ja peruskorjatuissa kiinteistöissä http://www.kerava.fi/ajankohtaista/radonmittaukset-alkavat-kaupungin-uusissa-ja-peruskorjatuissa-kiinteistöissäRadonmittaukset alkavat kaupungin uusissa ja peruskorjatuissa kiinteistöissä Säteilyturvakeskuksen ohjeiden mukaiset mittaukset aloitetaan tammi-helmikuussa ja kaikki mittaukset valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Toiminta radonmittauksia tehtävissä tiloissa jatkuu normaalisti.6.2.2020 11:50:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Radon.jpg?RenditionID=6" style="BORDER: 0px solid; ">


Päivitetty 17.12.2019 klo 10:57