Uutiset

Poikkeustilan tilannetiedote torstaina 19.3.2020

19.03.2020 klo 18:30

Kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun koollekutsuma kaupungin valmiusjohtoryhmä kokoontuu jokaisena arkipäivänä. 

Päivittäisissä kokouksissa käsitellään ja linjataan asioita, joista meillä kaikilla - niin kaupungin työntekijöillä kuin asukkailla - on kysymyksiä. 

Siksi laitamme kaikkien luettavaksi verkkosivuillemme ja sosiaalisen mediaan kaikkina arkipäivinä tiedon siitä, mitä asioita valmiusjohtoryhmässä on käsitelty ja millaisia kaupungin toimintaan liittyviä päätöksiä tai linjauksia on tehty.

Valmiusjohtoryhmä kokoontuu myös viikonloppuisin. Viestimme myös lauantaisin ja sunnuntaisin yleisen tilannetiedotteen. Laajemmin viikonloppuisin, mikäli tilanne kehittyy nopeasti.

 

KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:

 • Selvitetään kaupungin henkilöstön sairaanhoidon koulutuksen saaneet mahdollista avuntarvetta varten 
 • Selvitetään ketkä kaupungin organisaation sairaanhoidon koulutuksen saaneet voivat auttaa tässä tilanteessa. 
 • Selvitetään, miten saadaan järjestettyä eri tilanteissa toimiva kuljetuspalvelu kaupungin omaa organisaatiota hyödyntäen - sote ja tekniikka hoitavat yhteistyössä
 • Kootaan tiedot erilaisista avustustahoista ja kaupungin tarjoamista palveluista, julkaistaan ilmoitus Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä ja sähköisesti eri kanavissa

 

KOKOUKSESSA KÄYTIIN LÄPI SEURAAVAT ASIAT:

 

COVID-19 pikatilannekuva Uudenmaan alueella  

 • Suomessa tilanne on ennallaan ja sairaalat varautuvat toimenpiteisiin.  
 • Sote-toimialalla on rauhallinen tilanne.  
 • Eilen käynnistettiin pandemia-päivystys, jonka toimintaa vahvistetaan 
 • Lähiajan tavoitteena on kyetä ottamaan näytteitä henkilöiden kotona ja hoitamaan potilas kotona

  Yleistä
 • Poikkeusolojen päätökset on saatu tehtyä oikea-aikaisina. Valmiusjohtoryhmä linjaa asiat kokouksissaan.  
 • Kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä viestintään, palautetta on tullut todella paljon.
 • Etäopetus on lähtenyt hyvin käyntiin. Sosiaalisessa mediassa on tullut kehuja vanhemmilta.

Ajankohtaista toimialoilta  

Sote 

 • Keravan ensimmäinen koronaviruspotilas on diagnosoitu. Potilas on työikäinen ja hyvävointinen. Tilanne on rauhallinen ja muuten ennallaan. 

Kasvo

 • Varhaiskasvatuksessa opettajat ottavat yhteyttä kotona oleviin lapsiin iPadeilla ja osallistavat kotona olevia lapsia päivän ohjelmaan. 
 • Rehtorit varmistavat etäopetuksen toimivuuden. Opettajille tehdään selkeät hygieniaohjeet kouluihin. 
 • Jos opettaja työskentelee etänä, samassa tilassa ei saa olla muita henkilöitä. Työskentelyn on tapahduttava omassa, muilta opetuksen aikana suljetussa tilassa. Jos henkilö ei pysty järjestämään erillistä työtilaa, työskentely tapahtuu silloin työpaikalla. Tietohallinto laatii selkeät tietosuoja- ja tietoturvaohjeet etätyöskentelyä varten.
 • Vakuutusasioita on selvitetty. Poikkeusolojen vuoksi asia on tavanomaistakin monimutkaisempi ja selvittely on melko hidasta. Yritetään saada selkeä tieto asiaan vielä tämän viikon aikana.
 • Valtioneuvosto on linjannut kriittiset tehtävät, joista moni kuuluu kaupungin toiminnan piiriin. Linjaus lähetetään kaikille myös sähköpostille. Keravan kaupungin vahva suositus työnantajana on, että lomia ei poikkeusolon aikana pidetä. 

Vapari 

 • Vapari julkaisee tänään tiedotteen tarjoamistaan palveluista.  
 • Tiedotteeseen päivitetään nuorille tarjolla olevat eri palvelut sekä sähköiset viestintäkanavat/some (Discord, Snapchat, IG...). Poikkeusoloissa palvelua verkossa ja somessa on laajennettu hyvin paljon, kuten jalkautuvaa nuorisotyötäkin.
 • Keravan Opisto tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia etäopiskeluun, tästä viestitään myös.

Tekniikka 

               

 • Kriittiset kohteet ovat siivous ja ruokahuolto. Näitä seurataan tarkasti. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vielä sellaiset, että kaikki palvelut toimivat hyvin.
 • Katujen kunnossapito toimii tehokkaasti.  
 • Siivouspalveluita on tehostettu.  

HR

 • Loma-asioista laitetaan suositus henkilöstölle. 

Tietohallinto  

 • Pilvipalvelut toimineet hyvin kriisitilanteessa kuten Teams. Kriisivalmiutta on vahvistettu.
 • Kiinteistö- ja koululiittymien kapasiteetti on turvattu. 
 • Viranomaisverkko käyttöön ja koulutus Virve-puhelimiin hoidettava.  

Talous 

 • Kuuma-talousjohtajat kokoontuvat yhteiseen tapaamiseen( etäyhteydellä) alueen tilanteen kartoittamiseksi.  
 • Työnantajana kaupunkiorganisaation tärkein tehtävä on palkanmaksun turvaaminen. 

SRK 

 • Seurakunta ylläpitää toivoa ja rohkaisee ihmisiä.

Keravan Energia 

 • Kaikki hallinnassa. 

Turvallisuus ja työsuojelu 

 • Organisaatiossa normaali tilanne. 
 • Poliisin raportin mukaan mitään poikkeavaa ei ole.
 • On tärkeää huomata ja korostaa, että olemme poikkeusoloissa. Poikkeusolojen julistaminen on kova toimenpide valtiojohdolta.
 • Kaupunkiorganisaatiolle tärkeintä on kaupungin toiminnan varmistaminen ja tämä vaatii johdon päätöksenteon ja työkyvyn varmistaminen. Varahenkilöjärjestelmä on tärkeä.  
 • Valmiusjohtoryhmän jäsenillä pitäisi olla yksi lepopäivä viikossa. Varahenkilö on silloin vastuussa.  

Tiedotus/tiedotteet  

 • Viestintä on toiminut hyvin, kaikki toimialat ovat erinomaisesti mukana.
 • Viestintä on nyt ollut mukana jokaisessa teemassa alusta saakka, kuten pitääkin.
 • Tieto kulkee erittäin nopeasti ja oikeana eri henkilöiden välillä, viestintäketjut ovat selkeitä.
 • Viestinnän ajankohtaisuus varmistetaan käyttämällä kaikkia viestijöitä ns. vakituisesta viestinnän alasta riippumatta kaikkeen viestintään.
 • Jatketaan aktiivista sisäistä ja ulkoista viestintää.

 

 

 

 

Päivitetty 19.03.2020 klo 20:12