Uutiset

Poikkeustilan tilannetiedote keskiviikkona 18.3.2020

18.03.2020 klo 18:55
Kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun koollekutsuma kaupungin valmiusjohtoryhmä kokoontuu jokaisena arkipäivänä. 
Päivittäisissä kokouksissa käsitellään ja linjataan asioita, joista meillä kaikilla - niin kaupungin työntekijöillä kuin asukkailla - on kysymyksiä. 
Siksi laitamme kaikkien luettavaksi verkkosivuillemme ja sosiaalisen mediaan kaikkina arkipäivinä tiedon siitä, mitä asioita valmiusjohtoryhmässä on käsitelty ja millaisia kaupungin toimintaan liittyviä päätöksiä tai linjauksia on tehty. 
Valmiusjohtoryhmä kokoontuu myös viikonloppuisin tarpeen mukaan. Viestimme myös lauantaisin ja sunnuntaisin aina, jos kokouksia pidetään tai on muuta tilanteeseen liittyvää viestittävää.

KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:

Viestiä kaikille keravalaisille miten tärkeää on ottaa terveyskeskukseen yhteys ensin puhelimitse - paikalle ei tule mennä soittamatta ensin (paitsi jos on varattu aika, eikä ole flunssainen)
Ohjata vapaaehtoiset auttajat ottamaan yhteyttä Talkoorenkaaseen 
Noudattaa valtioneuvoston suositusta kouluruokailun järjestämisen osalta 
Koota poikkeustilanteen linkkipankki ja yhteystiedot tiedonhakua helpottamaan

KOKOUKSESSA KÄYTIIN LÄPI SEURAAVAT ASIAT:

COVID-19 pikatilannekuva: toiminta on jatkunut terveyskeskuksessa rauhallisesti.  
Hengitystieinfektioista kärsiviä potilaita on ohjattu työpaikoilta suoraan terveyskeskukseen. Tämä on hankaloittanut toimintaa, kaupungin on syytä ohjeistaa asiaan liittyen eri viestintäkanavissa.
-----
Keravan kaupunki on ottanut koronapandemian ajaksi käyttöön yleisen neuvontapuhelimen, josta keravalaiset saavat yhteen numeroon soittamalla ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi ikäihmisten, vammaisten ja lapsiperheiden asioissa koronapandemian aikana. Kysymyksiin vastaa moniammatillinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tiimi. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse.
-----
Maan hallituksen linjaus kouluruokailusta: kouluruokailuun ovat oikeutettuja ne lapset, jotka ovat lähiopetuksessa. Muiden osalta ruokailun järjestäminen ei ole suositeltavaa.  
Keravalla toimitaan em. suosituksen mukaisesti.
-----
Selvittely Keravan ev.lut. seurakunnan ja mm. Talkoorenkaan kanssa tehtävästä yhteistyöstä jatkuu, etsitään parhaat tavat koordinoida apua kaikkiin tarvittaviin paikkoihin ja eri ihmisryhmille.
Yritetään löytää erilaisia tapoja antaa myös henkistä tukea ja viestitään myös muiden tahojen tarjoamista palveluista. Tilanne aiheuttaa paljon hämmennystä, jota on hyvä päästä käymään läpi esimerkiksi puhelimitse, jos joutuu olemaan vaikkapa paljon yksin kotona.
Kootaan erilaiset avuntarjoajat hallitusti yhteen.
-----  

 Päivitetty 18.03.2020 klo 19:48