Asukaskyselyt

​Keravan kaupunki järjestää säännöllisesti asukaskyselyitä ajankohtaisista aiheista. Kyselyt voivat liittyä esimerkiksi asuinalueiden, viheralueiden ja puistojen sekä kaupungin palveluiden suunnitteluun. Lisätietoja avoinna olevista asukaskyselyistä löydät tältä sivulta.


Strategiakysely 2021

​Keravan kaupunkistrategian valmistelu on käynnistetty uuden valtuustokauden aluksi. Kaupunkistrategian avulla asetetaan tavoite ja suunta kaupungin toiminnalle niin taloudenhoidon kuin toiminnallisen kehittämisen kautta. Asukkaille, luottamushenkilöille sekä kaupungin työntekijöille tarkoitetun kyselyn avulla kerätään mielipiteitä strategiatyön tueksi. 


Kyselyyn voi vastata 28.6.-6.8.2021 välisen ajan ja siihen vastataan anonyymisti. 


Vastaa strategiakyselyyn.

Päivitetty 01.07.2021 klo 18:10