Alueellinen nuorten vaikuttamisen malli


social-3408791_1920.jpg

Osaamista osallisuuteen on Kuuma-kuntien nuorisopalveluiden yhteinen hanke vuosina 2018-2020. 
Tavoite oli tukea nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia alueella sekä kehittää nuorisovaltuustojen toimintaa. Keravan nuorisopalvelut hallinnoi hanketta.  

Hankkeessa kerättiin nuorten osallisuuteen liittyviä hyviä käytänteitä eri kunnista ja kehitettiin uusia toimintatapoja ja tukimateriaalia. 
Niistä koottiin materiaalipankki, josta löytyy toimivia työkaluja, vinkkejä, toimintamalleja ja nuorien omia näkemyksiä vaikuttamisesta. 
Materiaalipankki on suunnattu kaikille nuorten ja/tai osallisuuden parissa työskenteleville sekä kuntien päättäjille. 
 
Tervetuloa käyttämään materiaalipankkia apuna omassa työssäsi! 

Nuorisovaltuustotoiminnan tueksi

Nuvaohjaajan käsikirja_web.pdf

Työkaluja ja tietoa päättäjille

Itsearviointi-työkalu nuorten osallisuuden huomioinnissa

Työkaluja nuorten kanssa toimiville

Itsearviointi-työkalu nuorten osallisuuden huomioinnissa

Nuorille suunnattuja työpajamalleja

Viestintätyöpaja

1. Mitä on viestintä.pptx

2. Teidän NUVAn viestintä.pptx

Kunnallinen päätöksenteko -työpaja

Osallisuustehdas -työpaja

Päivitetty 04.09.2020 klo 13:35