Uutiset

Kysely lasten huoltajille esiopetuksen kehittämiseksi

03.02.2020 klo 08:55

Selvitämme kyselyllä huoltajien näkemystä Keravan esiopetuksen laadusta. Esiopetusta kehitetään saadun palautteen pohjalta. Kysely tehdään joka toinen vuosi esiopetukseen ja joka toinen vuosi varhaiskasvatukseen.

Kysely on lapsikohtainen, eli pyydämme huoltajia täyttämään jokaisesta lapsesta oman lomakkeen. Kyselyn täyttämiseen menee aikaa noin 10 minuuttia. Apua kyselyn täyttämiseen saa tarvittaessa lapsen esiopetusryhmästä.

Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä kyselyn tuloksista voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Yhteistyöterveisin

Hannele Koskinen
varhaiskasvatusjohtaja
Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Keravan kaupunki

Lisätietoa kyselystä:

Hanna Sulonen
Kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija
hanna.sulonen@kerava.fi, p. 040 318 3513

Päivitetty 03.02.2020 klo 13:37