Tausta ja nykytilanne

Kurkelan_Koulu_img.png​​​Kurkelan nykyinen koulu on vuonna 1987 rakennettu yksisarjainen alakoulu, joka käsittää vuosiluokat 1–6. Koulussa toimii seitsemän perusopetusryhmää, ja koulun oppilasmäärä  on 168 (9/2015).

Koulurakennusta on laajennettu vuonna 2001. Laajennuksessa toimii kolmen ryhmän päiväkoti ja koko rakennuksen väestönsuojatilat.​

Kurkelan koulun laajennushanke perustuu kasvavan lapsi- ja oppilasmäärän lisäksi Kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan, jonka mukaan Keravan kouluverkkoa uudistetaan yhtenäisen perusopetuksen suuntaan. Tavoitteena on, että  tulevaisuudessa perusopetus järjestetään Keravalla kolmessa yhtenäisessä peruskoulussa, joilla on lisäksi alakouluopetusta antavia alueellisia pienempiä satelliittikouluja. Keravalla tarvitaan siis pysyvät tilat kolmannelle yläkoululle. ​

Päivitetty 16.05.2016 klo 09:54