Uutiset

Kulttuuripalvelut jakaa pika-avustuksia ammattitaiteilijoille – jo myönnettyjä kohdeavustuksia voi käyttää myöhemmin

06.04.2020 klo 14:25

​Keravan kulttuuripalvelut jakaa ylimääräisinä pika-avustuksina 10 000 € edistämään uusia innovaatioita ja vaihtoehtoisten toteutustapojen etsintää elämystuotannossa. Avustukset myönnetään tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harjoittajille eli ammattitaiteilijoille ja ammattilaisryhmille.

Keravan kaupungin kulttuuripalvelut kohdentaa pika-avustuksina jaettavia tuotantotukia tuotannoille, joiden näkökulma on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia tai digitaalisia tapoja saavuttaa yleisöä striimaamalla esityksiä tai muulla poikkeusolojen aikaan sopivalla tavalla.

Pika-avustusten haku alkaa heti ja se on toistaiseksi jatkuva. Hakemuksia käsitellään noin kahden viikon välein. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn 24.4.2020 mennessä tulleet hakemukset. Avustus on harkinnanvarainen, ja siitä päättää kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja.

Pika-avustusta haetaan normaalin kulttuuripalveluiden kohdeavustuksen tavoin hakemuskaavakkeella Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harjoittajat eli ammattitaiteilijat ja ammattilaisryhmät. Hakuun liittyvät pääsääntöisesti samat ehdot ja ohjeet kuin muihinkin kulttuuripalveluiden avustuksiin. Mainitse hakemuslomakkeessa, että haet pika-avustusta. 

Avustushakemukset toimitetaan Keravan kulttuuripalveluihin postitse osoitteeseen Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava. Lisätietoja: Salla Laiho, p. 040 318 2002.

Myönnetyt kohdeapurahat

Keravan kaupunki on päättänyt, että jo myönnettyjä kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia ei peritä takaisin, jos avustettava toiminta on koronaepidemian takia siirtynyt tai peruuntunut. Tarkemmat toimintaohjeet apurahansaajille ovat tulossa kevään aikana.

Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan mutta kuitenkin viimeistään 30.6.2021 mennessä. Myös avustuksen käyttötarkoituksen muutokset ovat mahdollisia matalalla kynnyksellä, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteiden puitteissa. Toisin sanoen hakija voi käyttää avustuksen alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaan tarkoitukseen, mutta avustettavaa toimintaa sopeutettaessa tai siirrettäessä on otettava huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteiden kanssa. 

Lisätietoja: Salla Laiho, p. 040 318 2002.

Päivitetty 09.06.2020 klo 14:45