Koronavirustilanne ja toiminta poikkeustilanteessa

 Näin korona vaikuttaa arkeen.png

​Koronavirus sairastuttaa ihmisiä eri puolilla maailmaa ja myös Keravalla varaudutaan tilanteeseen. Kaupunki haluaa ennaltaehkäistä viruksen leviämistä eri toimenpitein ja antamalla niihin liittyen ohjeita keravalaisten päivittäiseen toimintaan. Teemme kaikkemme, että Keravalla ollaan jatkuvasti tilanteen tasalla ja toimenpiteet ovat oikea-aikaisia ja oikein valittuja. Keravan kaupunki noudattaa valtakunnallista ohjeistusta kaikessa toiminnassaan. Niin teemme myös koronavirukseen varautumisessa. 


Seuraamme sekä kaupungin että kansallista tilannetta reaaliaikaisesti, myös viikonloppuisin. Päivitämme näitä ohjeita aina tarpeen mukaan ja julkaisemme päivitetyt tiedot sekä kaupungin verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa. 


Kerava-tuki – yleinen neuvontapuhelin

Keravan kaupunki ottaa koronapandemian ajaksi käyttöön yleisen neuvontapuhelimen, josta keravalaiset saavat yhteen numeroon soittamalla apua, ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi ikäihmisten, vammaisten ja lapsiperheiden asioissa koronapandemian aikana. Neuvontapuhelimen kautta on mahdollista saada muun muassa ruoka-apua tai apua lasten ulkoilutukseen. 

Tarpeen ruoka-apuun, lasten ulkoiluttamiseen tai muuhun arjesta selviämisen tukeen voi välittää
- Kerava-tuen neuvontapuhelimeen puh. 040 318 3113 arkisin klo 8.30–16.00
- Diakoniavastaanoton puhelinpäivystykseen puh. 0400 378 138 klo 9.00–12.00
Puheluihin vastaavat sosiaalialan ammattilaiset.


Neuvontaan on mahdollista jonottaa linjalla, jättää takaisinsoittopyyntö tai ottaa yhteyttä sähköpostitse.


Neuvontapuhelimen kautta ei hoideta varattujen aikojen peruutuksia, akuutteja terveysasioita tai hoidontarpeen arviointia esimerkiksi koronaoireita epäiltäessä.


Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse, korona@kerava.fi. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse vuorokauden ympäri, mutta neuvontatiimi vastaa kysymyksiin virka-aikana. 


Hengitystieoireet ja epäily koronavirustartunnasta

Lievistä hengitystieoireista ei tule ilmoittaa terveydenhuoltoon, vaikka epäilisitkin koronavirustartuntaa, vaan tällöin tulee jäädä kotiin sairastamaan. Kuumeisenkin flunssan tai hengitystieinfektion voi pääsääntöisesti sairastaa kotona, jos yleisvointi on hyvä. Mikäli oireet ovat voimakkaat ja koet tarvitsevasi terveydenhuollon apua, älä tule suoraan terveyskeskukseen, vaan ota yhteyttä puhelimitse, p. 09 29493456 (ma-to klo 8-15 sekä pe 8-14).


Kello 16 jälkeen ja viikonloppuisin terveyteen liittyvissä asioissa neuvoo Päivystysapu, p. 116 117. Päivystysapuun soitetaan ennen virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen hakeutumista. Päivystysavusta voi kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin.


Epidemiapäivystys

Kaikkien lääkärin arviota vaativien hengitystieinfektiopotilaiden hoito on keskitetty erilliseen epidemiapäivystykseen. Epidemiapäivystykseen hakeudutaan soittamalla terveyskeskukseen.


Hengitystieinfektioista tai flunssasta kärsiviä potilaita hoidetaan puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion jälkeen tarvittaessa erillisellä poliklinikalla.


Epidemiapäivystykseen tulevien potilaiden tulee käyttää hengityssuojainta, joita jaetaan sisään tullessa. Päivystykseen saavutaan D-oven kautta. Epidemiapäivystykseen ei saa saapua muiden ovien kautta.


Ruuhkautumisen vuoksi pyydämme toistaiseksi välttämään yhteydenottoa terveyskeskuksen hoidon tarpeen arviointiin kaikissa kiireettömissä asioissa. 


Sosiaalipalvelut poikkeustilan aikana 

Sosiaalipalvelut ovat avoinna. Asiakasasioita hoidetaan osin puhelimitse tai videopuheluiden avulla ja kasvokkaisia tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan. Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen sekä muut sosiaalihuoltoon liittyvät hakemukset käsitellään normaalisti.  Sosiaalityöntekijät ovat tavoitettavissa virkanumeroistaan.

Jos et tiedä kehen olla yhteydessä:

  • Aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13, puh. 09 2949 2610
  • Vammaispalveluiden ohjaus ja neuvonta ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13, puh. 040  318 2133
  • Lapsiperheiden ohjaus ja neuvonta sekä lastensuojelun virka-aikainen päivystys ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13, puh. 040 318 2611.


Maahanmuuttajapalvelut ja Topaasi 

Toimintakeskus Topaasi on avoinna ja antaa ohjausta ja neuvontaa keravalaisille maahanmuuttajille arkisin klo 9-16 osoitteessa Santaniitynkatu 6.Työntekijä on tavoitettavissa puhelimitse p. 040-318 2848 tai 040-318 2399. Topaasin työntekijät käyttävät tarpeen mukaan tulkkeja.


Maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijä on paikalla sosiaalitoimessa osoitteessa Kultasepänkatu 7, p. 040-318 2572.  Hän ottaa vastaan sosiaalityön asiakkaita tarvittaessa sekä antaa ohjausta ja neuvontaa puhelimitse, tarvittaessa puhelintulkkauksen avulla.

Päivitetty 30.03.2020 klo 16:17