Varhaiskasvatuksen tiedotteiden kieliversiot

Varhaiskasvatuksessa toimiminen 14.5.2020 alkaen

 

Hallitus päätti 29.4.2020 purkaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen rajoitteet. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen palataan takaisin 14.5.2020. Palaaminen tehdään hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien.

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön laatimia ohjeita. Tavoitteena on turvallisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen lapsille ja henkilökunnalle koronaepidemian aikana.

Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisenaan kuin se on varhaiskasvatusta koskevassa lainsäädännössä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat ohjeistaneet opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä toiminnan järjestämisestä koronavirusepidemian aikana. Keravan kaupungin ohjeet perustuvat näihin ohjeisiin. Yleisiin ohjeisiin on lisätty myös Keravan kaupungin toimintatapojen linjauksia.

Kaikessa yhteistyössä huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä, erityisesti aikuisten välisessä toiminnassa pyritään pitämään kahden metrin turvaväli.


Toimintaohjeet varhaiskasvatuksessa toimimiseen 14.5.2020 alkaen.pdf

7346573 Kerava_toimintaohjeet_englanti.docx

7346573 Kerava_toimintaohjeet_arabia.docx

7346573 Kerava_toimintaohjeet_turkki.docx

7346573 Kerava_toimintaohjeet_venäjä.docx

7346573 Kerava_toimintaohjeet_viro.docx


Päivitetty 13.05.2020 klo 18:00