Suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteen vuoksi Keravalla

Tälle sivulle on koottu Keravan kaupungin voimassa olevat suositukset ja toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Linjauksissa on huomioitu paikallinen epidemiatilanne, alueellisen koordinaatioryhmän suositukset sekä aluehallintoviraston antamat päätökset.

Valtioneuvoston sivuilla on lisätietoa valtakunnallisista suosituksista ja rajoituksista sekä tietoa eri viranomaisten toimivallasta.

Aluehallintoviraston sivuilta löydät AVI:n antamat koronapäätökset sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koronaviruksesta.

HUS:in sivuilla on lisätietoa koronavirusepidemian tilanteesta, rajoituksista ja suosituksista.

Keravan kaupunki suosittelee, että myös yksityiset toimijat ottavat vastaavat suositukset ja toimenpiteet käyttöön omissa tiloissaan ja toiminnassaan.


Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Kerava noudattaa seuraavaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä, joka on voimassa 28.12.2021–31.1.2022.

Keravalla kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kolmeksi viikoksi ajalla 28.12.2021–31.1.2022.

Lisäksi on annettu tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta. Sulkupäätös on voimassa ajalla 28.12.2021–31.1.2022.

Lisäksi on noudatettava tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia: 

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Keravan kaupungin yleiset suositukset

 • Suosittelemme maskin käyttöä aina muita kohdattaessa. Maskia tulee käyttää myös niissä tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on mahdollista.
 • Uudellamaalla on voimassa maskisuositus rokotussuojan tasosta riippumatta 13.2.2022 asti. Maskisuosituksesta lisää tietoa THL:n sivuilta.

 • Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta. Yksityinen kokoontuminen koskee myös perhetapahtumia. Poikkeuksena ovat pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää. 
 • Etätyösuositus on voimassa 13.2.2022 asti
 • Suosittelemme etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. 

 • Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Terveyskeskuksen osastoilla on voimassa vierailukielto ajalla 30.12.2021-28.2.2022. Henkilökunta auttaa läheistäsi tarvittaessa yhteydenpitoon etäyhteyden tai puhelimen välityksellä. Saattohoitotilanteissa vierailut ovat edelleen mahdollisia, näistä sovitaan erikseen.
 • Kiireetöntä hoitoa supistetaan väliaikaisesti Keravan terveyskeskuksen hoitajien ja lääkäreiden vastaanotoilla 30.12.2021-13.2.2022 välisenä aikana. 

 • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ryhmätoiminta on tauolla 28.12.2021-31.1.2022 välisenä aikana.

Varhaiskasvatus 

 • Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään normaalisti omassa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa omassa lapsiryhmässä.
 • Esiopetus järjestetään lähiopetuksena päiväkodissa tai koulussa. Esiopetuksessa ei järjestetä etäopetusta.
 • Henkilökunta ei liiku eri lapsiryhmien välillä vaan toimii pääsääntöisesti oman lapsiryhmän kanssa. 
 • Toiminta järjestetään mahdollisimman paljon pysyvissä pienryhmissä sekä ulkona. 
 • Tulo- ja hakutilanteissa huolehditaan turvaväleistä (2 metriä) toisiin huoltajiin ja henkilökuntaan nähden. 
 • Huoltajien tulee käyttää kasvomaskia päiväkotiin tultaessa.

 • Lasten tullessa päiväkotiin ja perhepäivähoitoon huoltajien tulee huolehtia lasten ja omien käsiensä pesusta ulkoeteisessä. Jos vesipistettä ei ole eteisessä, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta käytetään vain huoltajan/ kasvattajan valvonnassa. Käsihuuhteet säilytetään lasten ulottumattomissa. 

 • Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ei järjestetä isoja tilaisuuksia tai juhlia, ryhmien yhteisiä laulu- tai toimintahetkiä eikä ryhmien yhteisiä retkiä tai tapahtumia.

 • Henkilöstön kokoukset ja koulutukset järjestetään etäyhteyksillä.

 • Henkilökuntaa suositellaan käyttämään kasvomaskia sisätiloissa

 • Henkilöstölle suositellaan FFP2 maskeja käytettäväksi silloin, kun yli 2 metrin suojaetäisyyttä ei voida ylläpitää asiakaskontakteissa ja työyhteisöissä

 • Infektio-oireiden ilmetessä kesken päivän, lapsi ohjataan erilliseen valvottuun tilaan aikuisen kanssa odottamaan huoltajien saapumista.


Perusopetus ja lukiokoulutus 

 • Noudatetaan hyvää käsihygieniaa
 • Kirurgisten maskien käyttöä suositellaan 3. luokkalaisista ylöspäin sekä henkilöstölle. Maskia käytetään koko koulupäivän ajan sekä koulukuljetuksissa, pois lukien ruokailutilanteet, välitunnit ja ulkoliikuntatunnit. Oppilaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia koulussa, ellei oppilaalla ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.
 • Henkilöstölle suositellaan FFP2-maskeja käytettäväksi silloin, kun yli 2 metrin suojaetäisyyttä ei voida ylläpitää asiakaskontakteissa ja työyhteisöissä.
 • Muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää.
 • Perusopetuksen arviointiin liittyvät keskustelut järjestetään toistaiseksi etänä.
 • Uimaopetus jatkuu koululaisille siten, ettei ryhmiä sekoiteta keskenään.
 • Henkilökunnan kokoontumiset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.
 • Kouluissa ja päiväkodeissa ei tehdä enää tartunnanjäljitystä. Ainoastaan perhepiiri asetetaan karanteeniin.  Enää ei selvitetä ketkä ovat olleet tartunnan saaneen kanssa samassa ryhmässä. Rehtori ilmoittaa yleisviestillä, mikäli koronapositiivinen tapaus ilmenee koulussa.

Kokous- ja liikuntatilat, ulkoharrastuspaikat ja muu harrastustoiminta

Sulkupäätös on voimassa ajalla 28.12.2021–7.2.2022Seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat sekä uimahalli, maauimala ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Nuorisopalvelut 

 • Nuorisopalvelujen avoin nuorisotilatoiminta on sallittu Ahjon kylätalolla, Savion nuorisotila Elzussa, keskustan nuorisokahvila Tunnelissa sekä liikkuva nuorisotilapalvelu Kerbiilissä.

Kirjasto ja museo 

 • Kirjastot ja museot ovat avoinna. Esityksiä ja muita yleisötilaisuuksia ei kuitenkaan järjestetä 28.12.–7.2.2022 välisenä aikana. 
 • Keravan kirjaston lukusali, ryhmätyötilat sekä omatoimikirjasto ovat avoinna. Asiakaspalvelutiloissa huolehditaan terveysturvallisuuden toteutumisesta tilakohtaisin järjestelyin. Kirjastossa tulee käyttää maskia. Toimintaa, istumapaikkoja ja asiointipisteitä avataan niin, että turvavälit pystytään säilyttämään.
 • Päiväkoti- ja kouluryhmät voivat käyttää kirjastoa, museota ja jäähallia osana opetusta. Käynnit on varattava etukäteen. 

Päivitetty 26.01.2022 klo 14:03