Suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteen vuoksi Keravalla

Tälle sivulle on koottu Keravan kaupungin voimassa olevat suositukset ja toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Linjauksissa on huomioitu paikallinen epidemiatilanne, alueellisen koordinaatioryhmän suositukset sekä aluehallintoviraston antamat päätökset.

Valtioneuvoston sivuilla on lisätietoa valtakunnallisista suosituksista ja rajoituksista sekä tietoa eri viranomaisten toimivallasta.

Aluehallintoviraston sivuilta löydät AVI:n antamat koronapäätökset sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koronaviruksesta.

HUS:in sivuilla on lisätietoa koronavirusepidemian tilanteesta, rajoituksista ja suosituksista.

Keravan kaupunki suosittelee, että myös yksityiset toimijat ottavat vastaavat suositukset ja toimenpiteet käyttöön omissa tiloissaan ja toiminnassaan.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Kerava noudattaa seuraavaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) päätöstä, joka on voimassa 1.2.2022 alkaen.

Päätöksen mukaan  aiemmin suljetut liikunta-, harrastus- ja virkistystilat voidaan avata yleisön ja osallistujien käyttöön.

Keravan kaupungin asiakas- ja yleisötilat ovat auki normaalien aukioloaikojen mukaisesti 1.2.2022 alkaen. Helmikuussa avatut, aiemmin suljettuna olevat tilat löydät tämän sivun kohdasta Kokous- ja liikuntatilat, ulkoharrastuspaikat ja muu harrastustoiminta.

Yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset poistuivat maanantaina 14.2.2022.

Yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö tulee kuitenkin järjestää niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Tartunnan riskiä voidaan ehkäistä esimerkiksi asiakasmäärää rajoittamalla, 
asiakaspaikka- tai tilajärjestelyjä tekemällä tai muulla toiminnan erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi asiakaspaikkojen väljä sijoittelu, ilmanvaihdon tehostaminen tai kävijöiden tulon porrastaminen.

Lisäksi tilojen käytössä tulee huomoida tartuntatautilain yleiset hygienavaatimukset:

 • Asiakkailla ja osallistujilla tulee olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
 • Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävät toimintaohjeet hyvän hygieniatason ylläpitämiseen.
 • Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.
 • Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Keravan kaupungin yleiset suositukset

 • Keravan kaupunki luopuu yleisestä väestön maskisuosituksesta 20.4.2022 alkaen. Maskin käyttöä suositellaan edelleen yli 12-vuotiaille tietyissä tilanteissa, kuten ruuhkaisissa liikennevälineissä sekä sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Lisätietoa: Keravan kaupunki päivittää maskisuositustaan
 • Etätyösuosituksesta voidaan siirtyä etä- ja läsnätyön yhdistämiseen 1.3.2022 alkaen. Terveysturvallisen työskentelyn mahdollistamiseksi on edelleen noudatettava hygienia- ja suojautumistoimenpiteitä sekä edistää muutoinkin työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Terveyskeskuksen osastoilla voi vierailla. Omaiset voivat tulla tapaamaan osastolla olevia läheisiään, jos omaisilla ei ole hengitystieinfektion oireita, kuten yskää, nuhaa tai kuumetta. Vierailulle on saavuttava mahdollisimman pienellä joukolla. Osaston ovella kasvoille on laitettava FFP2-maski ja maskia on pidettävä koko vierailun ajan. Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on tärkeää; kädet tulee desinfioida ennen ja jälkeen potilashuoneeseen menon. Suosittelemme lyhyitä vierailuja ja harkitsemaan myös etäyhteydenpidon mahdollisuutta. 

Varhaiskasvatus 

 • Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään normaalisti omassa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa omassa lapsiryhmässä.
 • Esiopetus järjestetään lähiopetuksena päiväkodissa tai koulussa. Esiopetuksessa ei järjestetä etäopetusta.
 • Henkilökunta ei liiku eri lapsiryhmien välillä vaan toimii pääsääntöisesti oman lapsiryhmän kanssa. 
 • Lasten tullessa päiväkotiin ja perhepäivähoitoon huoltajien tulee huolehtia lasten ja omien käsiensä pesusta ulkoeteisessä. Jos vesipistettä ei ole eteisessä, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta käytetään vain huoltajan/ kasvattajan valvonnassa. Käsihuuhteet säilytetään lasten ulottumattomissa. 

 • Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ei järjestetä isoja tilaisuuksia tai juhlia, ryhmien yhteisiä laulu- tai toimintahetkiä eikä ryhmien yhteisiä retkiä tai tapahtumia.

 • Henkilöstön kokoukset ja koulutukset järjestetään etäyhteyksillä.

 • Infektio-oireiden ilmetessä kesken päivän, lapsi ohjataan erilliseen valvottuun tilaan aikuisen kanssa odottamaan huoltajien saapumista.

Perusopetus ja lukiokoulutus 

 • Noudatetaan hyvää käsihygieniaa
 • Muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää.
 • Perusopetuksen arviointiin liittyvät keskustelut järjestetään toistaiseksi etänä.
 • Uimaopetus jatkuu koululaisille siten, ettei ryhmiä sekoiteta keskenään.
 • Henkilökunnan kokoontumiset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.
 • Kouluissa ja päiväkodeissa ei tehdä enää tartunnanjäljitystä.  Enää ei selvitetä ketkä ovat olleet tartunnan saaneen kanssa samassa ryhmässä. 

Kokous- ja liikuntatilat, ulkoharrastuspaikat ja muu harrastustoiminta

Etelä-Suomen aluehallintaviraston 31.1.2022 antaman päätöksen mukaan seuraavat  julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta- ja virkistyskäytössä olevat tilat avataan Keravalla 1.2.2022 alkaen:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat sekä uimahalli, maauimala ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Nuorisopalvelut 

 • Nuorisopalvelujen avoin nuorisotilatoiminta on sallittu Ahjon kylätalolla, Savion nuorisotila Elzussa, keskustan nuorisokahvila Tunnelissa sekä liikkuva nuorisotilapalvelu Kerbiilissä.

Kirjasto ja museo 

 • Kirjastot ja museot ovat avoinna. 
 • Keravan kirjaston lukusali, ryhmätyötilat sekä omatoimikirjasto ovat avoinna. Asiakaspalvelutiloissa huolehditaan terveysturvallisuuden toteutumisesta tilakohtaisin järjestelyin. Kirjastossa tulee käyttää maskia. Toimintaa, istumapaikkoja ja asiointipisteitä avataan niin, että turvavälit pystytään säilyttämään.
 • Päiväkoti- ja kouluryhmät voivat käyttää kirjastoa, museota ja jäähallia osana opetusta. Käynnit on varattava etukäteen. 


Päivitetty 21.04.2022 klo 08:28